Fagskoleseksjonen søker enhetsledere


Ønsker du å bidra til at framtidens brannpersonell får mot til å tørre, og kunnskap til å handle, når det virkelig gjelder? Vi rekrutterer nå fire av fem enhetsledere til fagskoleseksjonen.

Brann- og redningsskolen er inne i en meget spennende oppstartsperiode, med etablering av en helt ny fagskoleutdanning. Vi søker nå fire utviklingsorienterte enhetsledere med ansvar for emnene forebyggende brann- og sikkerhetsarbeid, yrkesrollen, operativ beredskap samt nødalarmering og praksis.

Vi ser etter ledere som liker å arbeide tverrfaglig og i team, og som har søkelys på mangfold. Du får muligheten til personlig utvikling i en spennende skolehverdag og blir en sentral bidragsyter til at framtidens brannpersonell får mot til å tørre, og kunnskap til å handle, når det virkelig gjelder.

Du finner alle stillingene i vår rekrutteringsportal.