Er du vår nye rådgiver brannforebyggerfaget?


Har du svennebrev som feier? Vi ser etter en faglig kompetent, engasjert og kvalitetsbevisst rådgiver / seniorrådgiver til undervisning på Brann- og redningsskolen.

I denne stillingen vil du ha ansvar for å undervise i brannforebyggerfaget ved skolen. Dette er et undervisningstilbud til lærlinger og ansatte som skal ta fagbrev i brannforebyggerfaget.

Vi ser etter medarbeidere som er tillitsskapende og kompetente lagspillere, som aktivt bidrar til fornyelse og forbedring av det faglige og sosiale miljøet.

Foto: DSB/Christian Finstad

Dine arbeidsoppgaver vil være å:

 • undervise og være kursleder for brannforebyggerfaget ved skolen
 • planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningsaktiviteter i henhold til skolens ledelsessystem for kvalitet
 • holde deg faglig oppdatert og ta del i opplæring og kurs pålagt av leder
 • undervise på skolens øvrige kurs
 • være rådgiver i faglige spørsmål og på anmodning representere Brann- og redningsskolen i aktuelle forum
 • støtte ledere i å ivareta samarbeid med eksterne aktører innen brannforebyggerfaget

Kvalifikasjoner du må ha

 • svennebrev som feier
 • erfaring som brannforebygger/feier
 • erfaring med undervisning/opplæring og planlegging av læringsaktiviteter
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk
 • gode kunnskaper innen bruk av digitale verktøy

Kvalifikasjoner vi ønsker at du har:

 • erfaring fra andre brann- og redningsrelaterte områder
 • kjennskap til relevant lov- og avtaleverk
 • pedagogisk utdanning
 • relevant høyere yrkesfaglig utdanning eller bachelorgrad. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT.

Dine personlige egenskaper:

 • gode pedagogiske evner
 • strukturert
 • relasjonsbygger
 • selvstendig
 • god gjennomføringsevne

Vår nye medarbeider får:

 • mulighet til å bidra i et samfunnsnyttig arbeid i den nasjonale beredskapen
 • muligheter for å videreutvikle og påvirke eget ansvarsområde
 • varierte og utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø
 • en spennende arbeidsplass med høy faglig kompetanse og dyktige kollegaer
 • mulighet til å delta på relevante interne og eksterne kompetansehevingstiltak
 • fleksitidsordning, tilpasset undervisningsaktiviteten ved skolen
 • mulighet for avtale om kompensasjon ved pendling
 • årslønn fra kr 501 200 til 604 400 (lønnstrinn 54-65), stillingskode 1434 (rådgiver), eller fra kr 573 900 til 701 300 (lønnstrinn 62-73), stillingskode 1364 (seniorrådgiver). Plassering i stillingskode og lønnstrinn vurderes ut fra utdanning og kompetanse
 • medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK)

Mer om seksjonen og stillingen

Seksjon kurs og opplæring ivaretar hele kursporteføljen ved Brann- og redningsskolen. Dette inkluderer kurs innenfor innsats- og beredskapsfagene, brannforebyggerfaget og en rekke spesialkurs. Seksjonen har ca. 15 årsverk og er organisert i tre enheter. Stillingen inngår i enhet for eksterne kurs.

Du skal være med og videreutvikle og undervise i blant annet brannforebyggende arbeid og boligtilsyn. Din oppgave vil være å videreføre den høye kvaliteten på dagens opplæring innenfor fagfeltet. Samtidig skal du bidra aktivt i arbeidet med å utvikle fremtidens undervisning. Vi søker en utviklingsorientert medarbeider som setter kursdeltakerne i fokus og bidrar til at skolen leverer opplæring av høy faglig kvalitet.

Søknadsfrist 13. mars!

>>SØK PÅ STILLINGEN HER