Forbud mot bruk av rusmidler for kursdeltakere ved NBSK


Norges brannskole har ansvaret for de ansattes og kursdeltakernes sikkerhet. Dette reglementet er gitt for å sikre at kursdeltakerne ikke er påvirket av rusmidler så lenge de befinner seg På NBSKs område eller deltar på kurs i regi av NBSK.