Grunnopplæring i skogbrannslukking


Da har vi gleden av å tilby Grunnopplæring i skogbrannslukking på Torpomoen og på Elverum.