Kursstart - august 2021


Vi planlegger for vanlig oppstart i uke 34 forutsatt at smittesituasjonen tilsier det.

Når det gjelder smitteverntiltak vil vi hele tiden følge de nasjonale retningslinjene og eventuelle lokale retningslinjer om de trumfer de nasjonale.

Med tanke på bestilling av flybilletter så må hver enkelt vurder dette selv, vi må være klar over at situasjonen kan endre seg raskt.