Retningslinjer for smittevern


I utgangspunktet forholder vi oss til FHI og Helsedirektoratets retningslinjer. Sett dere godt inn i disse på forhånd om dere ikke allerede har gjort det.

Her på NBSK har vi følgende tiltak som gjelder for oppholdet hos oss:

 • Det er maks to kurs som følger hverandre i kantina og på idrettsbygg
 • Egne spisetider per kurs – Oversikt henges opp utenfor kantina og på internatene
 • Egne treningstider per kurs – Oversikt henges opp på idrettsbygg og internatene
 • Så langt kapasiteten tillater det, legges alle fra samme kurs på samme internat
 • Begrenset antall personer i hver bil – max 6 stk
 • Sverdsalen er stengt
 • Fellesstue utenfor kantina har begrenset fritidstilbud
 • Dusj og garderobe i idrettsbygget er ikke tilgjengelig for kursdeltakerne
 • Badstuer og solarium er stengte
 • Nødvendige tilpasninger er gjort i forhold til undervisning i hht. gjeldende smittevernregler
 • SMS med romnummer sendes ut før ankomst for å unngå opphopning av mennesker ved ankomst
 • Ekstra busser er satt opp for å kunne opprettholde avstand ved behov
 • Røde områder i Norge: Så lenge det ikke er karantenekrav mellom områder i Norge – har ikke NBSK egne krav rundt dette. – Det forventes at den enkelte tar ansvar i hht. nasjonale smittevernregler og-anbefalinger
 • Sykkel/båt – ekstra renhold utført av den enkelte bruker. Overflatedesinfeksjonsmidler er gjort tilgjengelig. Flytevester er personlige og settes i karantene i hht. bransjeveileder ved innlevering i resepsjonen. Vi anbefaler at kursdeltakere tar med egen sykkelhjelm.
 • Det er satt ut ekstra poster med overflatedesinfeksjon på internatene
 • Ved symptomer på Covid-19, bli på rommet og gi beskjed til kursleder umiddelbart slik at tiltak iverksettes. Det er satt av eget karantenerom.