Vil du være med og utvikle vår pedagogikk?


Vi søker en utviklingsorientert pedagog som vil bidra til å utdanne fremtidens brann- og redningspersonell, slik at Norge blir et enda tryggere samfunn. Søknadsfrist 12. mars.

Hovedoppgaven din vil være å bidra til at Brann- og redningsskolens undervisningspersonell er oppdaterte og kompetente pedagoger, og at undervisningen vi leverer er av best mulig kvalitet. Dette skal du gjøre gjennom å undervise og veilede vårt undervisningspersonell, bidra med kompetanseutvikling og kvalitetssikre vår utdanning.

Du vil få et særlig ansvar for utvikling av digital undervisning og digitalisering av læremidler. Du blir en av tre medarbeidere i Seksjon pedagogikk og vil være med på å forme både innholdet i stillingen, seksjonen og det pedagogiske utviklingsarbeidet i samarbeid med kolleger fra de andre seksjonene. 

Foto: DSB/Christian Finstad

Du skal:

 • undervise og veilede medarbeidere innen pedagogikk og didaktikk 
 • bidra i det pedagogiske utviklingsarbeidet ved skolen
 • ha ansvar for at medarbeidere har god og oppdatert kompetanse innen digital undervisning og digitalisering av læremidler 
 • bidra i det systematiske kvalitetsarbeidet av kurs og studier, herunder rapportering 
 • utarbeide rutiner og veiledninger knyttet til eksamen, sensurering, evaluering og undervisning m.m.
 • utføre administrative oppgaver knyttet til stillingen 

Du må ha:

 • bachelor i pedagogikk, spesialpedagogikk eller tilsvarende. Annen relevant pedagogisk utdanning kan erstatte kravet om bachelorgrad.
 • erfaring fra undervisning 
 • kompetanse innen digital undervisning og/eller digitalisering av læremidler 
 • meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk 
Vi ønsker at du har: 
 • mastergrad i pedagogikk
 • god kompetanse innen planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning og eksamen 
 • yrkesdidaktisk kompetanse (erfaring fra yrkesfaglig undervisning) 
 • kjennskap til NOKUTs krav for fagskoler 

Personlige egenskaper:

 • lagspiller
 • utviklingsorientert
 • selvstendig
 • analytisk
 • gode kommunikasjonsevner

Vår nye medarbeider får: 

 • en spennende arbeidsplass med høy faglig kompetanse og dyktige kolleger i et tverrfaglig miljø 
 • utfordrende arbeidsoppgaver med mulighet for å påvirke og videreutvikle eget arbeidsområde og egen kompetanse 
 • mulighet til å delta på relevante interne og eksterne kompetansehevingstiltak 
 • gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse 
 • trening i arbeidstiden og tilgang til gode treningsfasiliteter 
 • fleksitid 
 • fast stilling som rådgiver (stillingskode 1434) eller seniorrådgiver (stillingskode 1364). Årslønn for rådgiver fra kr 501 200 til 604 400 (ltr 54-65) og seniorrådgiver fra kr 573 900 til 701 300 (ltr 62-73). I helt ekstraordinære tilfeller kan DSB vurdere annen lønnsplassering. Av lønnen trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Om seksjonen og stillingen 

Seksjon pedagogikk er en ny seksjon på Brann- og redningsskolen, og denne stillingen er nyopprettet. Seksjonen har i dag to ansatte. Det betyr at du får anledning til å være med å forme stillingen innenfor de rammene som foreligger. Som rådgiver/seniorrådgiver kommer du til å jobbe tett med de som underviser og de som administrerer virksomheten. Du må derfor være en lagspiller, og samtidig være selvgående og ta ansvar for utvikling og fremdrift i dine arbeidsoppgaver. 

Seksjonens overordnede ansvar er å bidra til at undervisningen på Brann- og redningsskolen er av best mulig kvalitet. Vi skal ha studentenes og kursdeltakernes læring i fokus, ved å sørge for at de som underviser er best mulig rustet til sine oppgaver. Sammen skal vi bidra til at landets brann- og redningsvesen har mot til å tørre, og kunnskap til å handle, når det virkelig gjelder.  

>>Søk på stillingen her