For deg som skal ta kurs hos oss

Her finner du informasjon om kurs for ansatte i brann- og redningsvesenet.

For å søke kursplass på Brann- og redningsskolen, må du være ansatt i et brann- og redningsvesen.

Det er kun Nettbasert kurs i brannvern som er åpent for alle. Dette kurset er et obligatorisk opptakskrav til grunnkurs for brannkonstabler og til forebyggendekurs.

>> Se vårt kurstilbud

>> Åpne kurs

>> Kursplaner

>> Søk om kursplass

>> Opplæringsbøker

>> Informasjon til kursdeltakere

>> Forbud mot bruk av rusmidler

>> Reglement for bortvisning

>> Priser