Emner og innhold i utdanningen

Foto: Christian Finstad/DSB

Her kan du lese mer om hvordan utdanningen er bygget opp og hva du vil lære.

Yrkesrollen: Risikoforståelse samt helse, miljø og sikkerhet (HMS) går som en rød tråd gjennom utdanningen. Som student vil du tidlig få en bred innføring i yrkesrollen, med vekt på holdninger, omdømme, samarbeid, trening og helse.

Risiko og sårbarhet: Dette emnet gir deg forståelse av hvilke ulykker som rammer samfunnet, hvordan hele redningstjenesten er organisert og hvilke lover som regulerer samfunnssikkerhetsområdet.

Arbeidsverktøy: I dette emnet får du den første praktiske opplæringen: Mengdetrening i bruk av verktøy, og bruk av rednings-, sikrings-, sambands- og slokkeutstyr. Emnet inkluderer også brannteori.

Operativ beredskap: Undervisningen i dette emet er delt i to:

Del 1: Grunnleggende kompetanse i oppgaver som brannslokking, trafikkulykker, akutt forurensning og overflateredning. En betydelig andel av undervisningen er førstehjelp.
 
Del 2: Spesialiserte oppgaver i beredskap, som CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosives), metoder for brannslokking, dyreredning, tauredning, tungredning, USAR (Urban Search And Rescue), restverdiredning og farer ved ekstremvær.

Forebygging og konsekvensreduserende arbeid: Du får grunnkompetanse i regelverket for det forebyggende arbeidet, materiallære, bygningskonstruksjoner, brannkonsept, informasjons- og motivasjonstiltak og systematisk sikkerhetsarbeid. Med denne kompetansen skal studentene kunne avdekke avvik, forstå hvordan aktive og passive brannsikringstiltak fungerer, og gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak.

Nødalarmering: I andre semester får du opplæring innen nødalarmering, med praktiske øvelser i de oppgaver som til daglig utføres på 110-sentraler. Denne opplæringen finner sted i Stavern i Vestfold og Telemark.

Praksis: Tredje semester er avsatt til praksis. Du skal til brann- og redningsvesen og nødmeldesentraler for å få praktisk erfaring. Du får ditt første praktiske møte med hverdagen i yrket, og skal gjennom et systematisert opplegg i nært samarbeid med praksisansvarlig, ledelse og ansatte. Kjøreopplæringen er en del av praksisperioden.

Helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid: Siste semester er fordelt på emner der kompetansen fra tidligere semester og erfaringen fra praksisperioden brukes slik at du får en helhetsforståelse av samfunnssikkerhetsområdet som brann- og redningsvesen ivaretar. Du får grunnleggende kompetanse slik at du kan utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsanalyser og beredskapsplaner.

Erfaringslæring: I emnet systematisk erfaringslæring får du kompetanse til å drive instruksjon, organisere øvelser, evaluere og dele erfaringer.

Fordypningsoppgave: Studiet avsluttes med en fordypningsoppgave innen et valgfritt tema.

>>Her kan du lese hele studieplanen