Spørsmål om det nye fagskolestudiet?

Brannkonstabel stående ved siden av brannbil
Foto: Christian Finstad/DSB

Her finner du svar på en rekke spørsmål om fagskoleutdanningen, opptak, søknadsprosess og skolehverdagen.