For deg som har søkt opptak i 2023

Kvinnelig brannkonstabel kjører utrykningskjøretøy

Søknadsfristen for opptak i 2023 er utløpt og alle kvalifiserte søkere har mottatt invitasjon til fysisk test. Les her om du har spørsmål om søknaden din.

Søknadsfristen for årets opptak til studiet Brann, redning og samfunnssikkerhet, er utløpt. Alle kvalifiserte søkere fra årets opptak har mottatt en e-post fra Brann- og redningsskolen, med en påmeldingslenke til fysisk opptakstest.

Søkere som ikke har mottatt en slik e-post, vil få informasjon om sin søknad 25. mai via Samordna opptak.

Vi har ikke anledning til å besvare spørsmål om hvorfor man ikke er vurdert til å være kvalifisert for fysisk opptakstest eller andre henvendelser om kvalifikasjonsvurderinger. Vi ber om forståelse for at denne informasjonen først kan gis ut etter 25. mai når tilbudene om studieplass er sendt ut.

Har du ikke fått invitasjon til å delta i fysisk opptakstest? Da kan dette være årsaken: 

Du har sendt inn søknaden og/eller dokumentasjonen etter fristen:

  • 1. mars var den absolutte fristen for å søke. Søknader eller dokumentasjon som har kommet inn etter dette, har ikke blitt behandlet, uavhengig av oppgitt årsak for forsinkelsen.

Du oppfyller ikke kravet om 38 karakterpoeng:

  • For å kvalifisere for opptak, må du ha minimum 3,8 i snitt på vitnemålet ditt fra videregående skole, som tilsvarer 38 karakterpoeng. Har du under 38 karakterpoeng, oppfyller du ikke opptakskravet og er dermed ikke kvalifisert.
  • Dersom du har bestått fagbrev/svennebrev: Tilleggspoeng for fagbrev/svennebrev gis først når du har 38 karakterpoeng fra vitnemålet ditt. 

Du har ikke hatt førerkort klasse B lenge nok:

  • For å være kvalifisert til studiet, må du ha hatt lappen uavbrutt i to år når studiet starter. Det betyr at for årets opptak, må du ha kjørt opp senest 31.12.2021
  • Dokumentasjon på gyldig førerkort skal ha blitt lastet opp i Samordna opptak innen fristen 1. mars.

Du har søkt på grunnlag av realkompetanse selv om du kvalifiserer på grunnlag av vitnemålet ditt fra videregående:

  • Dersom du har kvalifiserende vitnemål fra et av de godkjente fag- og svennebrevene eller studiespesialiserende programmene, kan du ikke søke på grunnlag av realkompetanse. Dette gjelder også hvis du har et godkjent vitnemål, men ikke oppfyller kravet om 38 karakterpoeng. 

Helseattesten du har vedlagt, er ikke gyldig:

Du har ikke levert inn politiattest i tide:

  • Frist for innlevering av all dokumentasjon var 1. mars