Arbeid i høyden

Kurset har som formål å øke sikkerheten, redusere risiko og dokumentere kompetanse for brann- og redningspersonell som arbeider i høyden.

Nøkkelinformasjon

Arrangør:
Brann- og redningsskolen

Målet med dette kurset er å:

  • øke kompetansen innen arbeid i høyden på nasjonalt nivå uten å være avgrenset til å kun omfatte fallsikring
  • ha fokus på sikkerhet for å unngå ulykker ved utøvelse av arbeidsoppgaver i brann- og redningsvesen
  • ha nasjonal overføringsverdi og bidra til standardisering av fagområdet

Kursplanen skal utvikles i et format som kan tilpasses opplæring for deltidspersonell, herunder en digital og praktisk tilnærming. 

Målgruppen for kurset er operativt brann- og redningspersonell som jobber heltid, deltid og på alle nivåer, fra aspirant til innsatsleder brann. 

En person står i stige mot et hustak. Tre menn i arbeidsklær står rundt
Brannkonstabler arbeider i høyden. Foto: Brann- og redningsskolen