Om Norges Brannskole

Norges brannskole (NBSK) ligger på Fjelldal i Tjeldsund kommune og er faglig og administrativt underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

I regi av DSB pågår et omfattende arbeid med en ny utdanningsmodell for brann og redning i tett samarbeid med fag- og kompetansemiljøer i hele landet. Målet er at ansatte i brann- og redningsvesenet skal ha kompetansen som trengs for fremtidens utfordringer – for innbyggernes sikkerhet!

>> Les mer om utviklingsarbeidet og status i prosjektet på dsb.no