Leie av bekledning og røykdykkerutstyr

For å oppfylle prosedyrer for HMS må deltakere på kurs som gjennomfører praktiske øvelser leie røykdykkerutstyr og brannbekledning hos oss.

Som et ledd i arbeidet med å bedre arbeidsmiljøet til elever og instruktører har skolen innført egne prosedyrer for HMS i forbindelse med røykdykking. Prosedyrene inneholder blant annet egne rutiner for vask og vedlikehold av røykdykkerbekledning, underbekledning og pustemateriell.

For å kunne gjennomføre disse prosedyrene må derfor deltakere på kurs som gjennomfører praktiske øvelser leie røykdykkerutstyr og brannbekledning hos oss.

Elevene skal selv ta med seg underbekledning. Vi anbefaler å ta med minst 2 sett langermet ullundertøy, men helst 4 sett.

Elevene betaler kun for de dagene utstyret/bekledningen brukes.