Priser

Her finner du informasjon om hva de ulike kursene koster, priser på overnatting og leie av røykdykkerutstyr og bekledning, samt informasjon om gebyrer på avmelding og utstedelse av duplikat (kopi av kursbevis).

Kursavgift:

Kurs

Pris 2022

Pris 2023

Nettbasert kurs i brannvern

Kr 5050,- Kr 5350,-

Lærlingskolen trinn 1

Kr 23650,- Kr 25000,-

Lærlingskolen trinn 2

Kr 28700,- Kr 30350,-

Lærlingskolen trinn 3

Kr 42100,- Kr 45800,-

 

Eksamensforberedende yrkeslærekurs i feierfaget

 

Kr 38900,-

 

Kr 41100,-

Brannutreder - elektro del 1

Kr 14500,-  

Brannutreder- elektro del 2

Kr 22250,-  

ICCS/Vision – 2 ukers kurs

Kr 9350,-  

ICCS/Vision - 1 uke (komprimert kurs)

Kr 7450,-  

Grunnopplæring i skogbrannslokking

Kr 5750,-  

Tunnelkurs

Kr 5900,-  

Ledelse trinn E

Kr 5900,- Kr 6250,-

Vi gjør oppmerksom på at deltakere som ikke tilhører kommunale brann- og redningsvesen vil bli fakturert med en kursavgift på: Kr 9500,- pr. kursuke

Dette gjelder samtlige kurs.

Priser overnatting

Internat

Priser 2022

Priser 2023

Internat 1 - pr. døgn

Kr 385,- 

Kr 410,-

Internat 2 - pr. døgn

Kr 385,-

Kr 410,-

Internat 3 - pr. døgn

Kr 480,-

Kr 510,-

Internat 4 - pr. døgn

Kr 640,-

Kr 680,-

Internatønske blir registrert av nærmeste leder i søkeprosessen.
Vi garanterer ikke at ønsket blir oppfylt, men vi vil gjøre vårt beste.

Leie av røydykkerutstyr og bekledning

Prisene gjelder for 2022:

Røykdykkerutstyr består av: maske, meis, flaske og lungeautomat. 

Kr 505 pr. dag

Røykdykkerbekledning består av: brannbekledning, hansker, hjelm, hette og støvler.

Kr 470 pr. dag

Elevene betaler kun for de dagene utstyret/bekledningen brukes.

Avmeldingsgebyr

Norges brannskole praktiserer avmeldingsgebyr etter følgende ordning:

Avmelding mellom 2 og 1 måned før kursstart: kr 2500,-
Avmelding mellom 1 måned og 14 dager før kursstart: kr 5000,-
Avmelding 13 dager før kursstart eller senere: kr 7500,-

Avmelding må sendes til

Dersom det fremlegges sykemelding bortfaller ordningen. 

Nytt kursbevis (duplikat)

Dersom du trenger nytt kursbevis, kontakt oss og få tilsendt duplikat. Pris for utstedelse for nytt kursbevis (duplikat) er kr 300,- pr stk.

Bespisning

Kantina ved Norges brannskole drives av et privateid selskap, Fjelldal Kantine AS. De sender egen faktura for bespisning.

Alle elevene betaler for fire måltider pr. dag (uansett om de spiser eller ikke) pris kr 470,- . 

Instruktører og andre besøkende har egne priser og må ta kontakt med kantina.

Priser 01.08.2022 - 30.06.2023
Frokost kr 85,-
Lunsj kr 130,-
Middag kr 165,-
Kveldsmat kr 90,-