Forberedende modul alarmsentraloperatørkurs

Kurset er beregnet for ansatte i brann- og redningstjenesten som skal jobbe på en alarmsentral og har liten eller ingen formalkompetanse innenfor brann- og redningsfaget.

Mål

Etter endt kurs skal eleven ha gode kunnskaper om brann- og redningsfaglige emner slik at de til enhver tid kan handle fagkompetent i kommunikasjonen med den som melder ulykke, ved mottak og registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper og kommunikasjon med innsatsstyrkene

Målgruppe

Ansatte i brann- og redningstjenesten som skal jobbe på en alarmsentral og har liten eller ingen formalkompetanse innenfor brann- og redningsfaget.

Opptakskrav til 4 ukers kurs

 • Bestått Nettbasert kurs i brannvern
 • Påbegynt Internopplæring for alarmsentraloperatør

Opptakskrav til 1 ukes kurs

 • Påbegynt internopplæring for alarmsentraloperatør
 • Bestått grunnkurs heltid
 • Minimum 2 år i brannvesen

Faglig innhold

Organisering av beredskapen

 • Beredskapsorganisering
 • Utrykningsledelse
 • Overordnet innsatsledelse

 Brann- og redningsfaglige emner

 • Farlige stoffer - CBRNe
 • Brannvesenets forebyggende oppgaver
 • Objektsyn
 • Brannfysikk og brannkjemi
 • Slokkemidler og vannforsyning
 • Røyk- og kjemikaliedykking
 • Trafikkulykker
 • Andre redningsinnsatser

Vurderingsform

Kurset avsluttes med en skriftlig eksamen - vurderes med bestått ved minimum 50 % riktige svar.

Vi gjør oppmerksom på følgende:

Skriftlig eksamen for elevene på 1 ukes kurs vil være fra alle fagområdene i 4 ukers kurset.

Søk om kursplass - 4 uker

Søk om kursplass - 1 uke