Ledelse trinn A

Kurset skal blant annet gjøre eleven i stand til å lede innsatser med røyk og kjemikaliedykking, samt kunne planlegge og gjennomføre kompetanseutvikling med egne mannskaper.

Mål

Etter endt kurs skal elevene kunne lede innsatser med røyk- og kjemikaliedykking, få kunnskaper i planlegging og gjennomføring av kompetanseutvikling med egne mannskaper samt få kunnskaper om brannforebygging.

Målgruppe

Ansatte i brann- og redningstjenesten som har ansvar for ledelse av røyk- og kjemikaliedykking.

Opptakskrav

  • Grunnkurs for brannkonstabel heltid

Søkere som kan dokumentere mer enn 2 års erfaring som brannkonstabel vil bli prioritert. Søkere som får tilbud om kursplass må dokumentere at de innehar funksjon/stilling som utrykningsleder heltid, eventuelt om de har mottatt tilbud om slik funksjon/stilling. 

Faglig innhold

  • Brannforebygging
  • Røyk- og kjemikaliedykking
  • Formidler- og veilederrollen
  • Brann- og redningsfaglige emner

Vurderingsform

Kurset avsluttes med en digital eksamen med flervalgsoppgaver som vurderes til bestått/ikke bestått. 

Søk om kursplass