Ledelse trinn B

Dette kurset skal gi kunnskaper og ferdigheter til å ivareta rollen som utrykningsleder på et brann- eller skadested.

Mål

Etter endt kurs skal elevene ha kunnskaper og ferdigheter til å ivareta rollen som utrykningsleder på et brann- eller skadested.

Målgruppe

Ansatte i brann- og redningstjenesten som har eller skal starte i stilling som utrykningsleder heltid.

Dette må spesifiseres under tilleggsspørsmål i søknaden. Søkere som får tilbud om kursplass må dokumentere at de innehar funksjon/stilling som utrykningsleder heltid, eventuelt om de har mottatt tilbud om slik funksjon/stilling. 

Opptakskrav

  • Ledelse trinn A eller
  • Beredskapsutdanning trinn 1 heltid

Faglig innhold

  • Operativ psykologi
  • Teamsamarbeid
  • Menneskets adferd i stress-situasjoner
  • Taktikk
  • Organisering og ledelse av innsatser
  • Praktisk ledertrening

Vurderingsform

Kurset avsluttes med en praktisk eksamen som vurderes til bestått/ikke bestått. 

Søk om kursplass