Ledelse trinn D - forkurs

Forkurset skal gi elever en grunnleggende kompetanse innen brann og redning.

Mål

Målet med Forkurs før Ledelse trinn D er å gi elever en grunnleggende kompetanse innenfor brann og redning, både teoretisk og praktisk. Forkurset kvalifiserer ikke til utøvelse av funksjonen som innsatsleder brann.

Målgruppe

Kursets målgruppe er personell som skal gjennomføre Ledelse trinn D, og som har relevant utdanning på høgskolenivå eller har gjennomført forebyggendekurs, men som mangler annen brann- og redningsfaglig utdanning.

Opptakskrav

 • Nettbasert kurs i brannvern
 • Opplæringsbok Forkurs Ledelse trinn D 
 • Universitets- eller høgskoleutdanning på bachelornivå (180 studiepoeng/60 vekttall) og gjerne lederpraksis fra andre virksomheter enn brann- og redningsvesenet, eller
 • Svennebrev som feie- og brannforebygger og gjennomført forebyggendekurs

Dette kan lastes opp i søknaden:

 • Svennebrev som feie- og brannforebygger
 • Vitnemål fra Universitets- eller høgskoleutdanning
 • Dispensasjon
 • Nettbasert kurs i brannvern
 • Utfylt opplæringsbok for Forkurs Ledelse trinn D

Det bes om at søkere til ledelse trinn D dokumenter at de innehar funksjon/stilling- eller har fått tilbud om å tiltre funksjon/stilling som brannsjef, varabrannsjef, leder beredskap eller inngår i overordnet vakt.

Ref. §12 Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften)

Brannvesenet må selv ta ansvar for at den enkelte har tilstrekkelige basiskunnskaper i brann- og redningsfagene før deltakelse på kurset.

Faglig innhold

 • Lovmessige forutsetninger og brannforebygging
 • Brann- og redningsfaglige emner
 • Utrykningsledelse
 • Organisasjon og ledelse

Vurderingsform

Individuell flervalgstest som vurderes til bestått/ikke bestått.

Opptakskrav og dispensasjon fra opptakskrav

Dersom søker har annen relevant universitets-, høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning med mindre enn 180 studiepoeng må skriftlig søknad om dispensasjon, inkludert dokumentasjon sendes i god tid før søknadsfristens utløp.

Kurs 2023:

Periode 1: Uke 4 og 5

Periode 2: Uke 9

Søk om kursplass