Ledelse trinn E

Kurset skal gi operative ledere i brannvesenet økt forståelse og kompetanse ved ledelse av brannvesenet i innsats.

Mål

Kurset skal gi operative ledere i brannvesenet økt forståelse og kompetanse ved ledelse av brannvesenet i innsats. Kurset skal også gi innsikt i ELS for personer som skal bidra som lederstøtte.

Målgruppe

 • Personell i vaktordning som Innsatsleder brann
 • Personell i brannvesenet med ledelsesfunksjon eller støttefunksjoner under innsats
 • Personell i Sivilforsvaret med ledelsesfunksjon

Faglig innhold

Samvirke og samordning

 • Nasjonal beredskap, organisering og prinsipper
 • Ansvar for håndtering, grensesnitt

Organisering og ledelse av innsats - enhetlig ledelsessystem

 • Innføring av enhetlig ledelsessystem 
 • Erfaringer fra håndtering av tidligere hendelser
 • Organisering, oppgaver og arbeidsfordeling
 • Håndtering av hendelser i det daglige og eskalering
 • Etablering, drift og samordning
 • Innsatsforståelse og strategi
 • Enhetlig ledelsessystem i egen organisasjon
 • Beslutningsstøtteverktøy     

Funksjonene i enhetlig ledelsessystem

 • Innsatsleder/aksjonsleder
 • Planlegging og miljø
 • Operasjon
 • Logistikk
 • Støttefunksjoner
 • Mediehåndtering

Øvelser

 • Oppmøtebaserte øvelser i 2 dager

Rammer

Omfanget av kurset vil være på 40 timer:

 • 22 timer klasseromsundervisning omgjort til digital læring
 • 2 dager oppmøtebasert undervisning
 • 2 timer avsluttende digital test

Regionale instruktører - Ledelse trinn E

Lærebok:

Det er utarbeidet en Lærebok om enhetlig ledelsessystem (ELS) beregnet for redningspersonell i brannvesenet. Læreboken er grunnlaget for det digitale kurset og vil kunnen være nyttig å ha ved siden av seg når du gjennomfører teorien.

Mer informasjon om læreboken finner du her:

Kursavgift