Ekstern gjennomføring av Grunnkurs heltid og Ledelse trinn A i 2024

I 2024 tilbyr Brann- og redningsskolen landets brannvesen to alternativ for gjennomføring av Grunnkurs og Ledelse trinn A, i tillegg til allerede oppsatte kurs som gjennomføres på Fjelldal.

Alternativ ett: Konkurranse på to Grunnkurs og to Ledelse trinn A

30. april lyser vi ut en konkurranse på to Grunnkurs og to Ledelse trinn A. Brann- og redningsskolen vil utforme en kravspesifikasjon som brannvesen som ønsker å legge inn svar på konkurransen, må oppfylle. Konkurransen gjennomføres i henhold til lov om offentlig anskaffelse. Alle brann- og redningsvesen vil motta en e-post med invitasjon til å delta i konkurransen. Besvar denne e-posten innen 3. mai for å få tilsendt konkurransegrunnlaget og mer informasjon. 

Kursdeltakerne på disse kursene hentes fra skolens prioriterte venteliste. Brann- og redningsskolen dekker kostnadene for gjennomføring i henhold til tilbudet på konkurransen og inngått kontrakt.

 

En brannkonstabel står med ryggen til kamera med teksten "utrykningsleder på ryggen"
Foto: Brann- og redningsskolen

Alternativ to: Gjennomføre kurs for egne ansatte

Tidlig i mai sender vi også ut en forespørsel til alle landets brannvesen om gjennomføring av inntil to Grunnkurs og to Ledelse trinn A for egne ansatte som er søknadsberettigede og kvalifiserte til å gjennomføre kursene.  

Også her utformer vi en kravspesifikasjon som må oppfylles av de brannvesenene som ønsker å gjennomføre kurs. Dersom to brannvesen kvalifiserer, vil de få anledning til å gjennomføre ett Grunnkurs og ett Ledelse trinn A hver. Det er også mulig å bare gjennomføre enten Ledelse trinn A eller Grunnkurs. Dersom flere brannvesen kvalifiserer, vil vi gjennomføre loddtrekning på hvem som får gjennomføre.

Leder søker sine ansatte inn på kurs via en søknadslenke på brsk.no. Det er opp til det enkelte brannvesen om det vil samarbeide med nærliggende brannvesen for gjennomføring. Brannvesenet dekker alle kostnader for gjennomføring selv.

 

Mer informasjon kommer.