Brann- og redningsskolen

Brann- og redningsskolen

Sammen skal vi bidra til at landets brann- og redningsvesen har mot til å tørre, og kunnskap til å handle, når det virkelig gjelder.

Har du alt som trengs for å kunne søke opptak?

Vil du bidra til at studentene våre lærer å bruke arbeidsverktøy på en trygg måte?

Vi søker fire faglærere, som skal gi studentene våre solid opplæring i et bredt spekter av arbeidsverktøy innen brann og redning. Vi ser etter deg med kompetanse i praktiske fag, god HMS-forståelse og erfaring fra veiledning/opplæring. Vi ønsker å sette sammen en gruppe faglærere med variert bakgrunn og kompetanse – kanskje det er akkurat deg vi letter etter?

To brannkonstabler smiler med arbeidsverktøy over skuldrene
Foto: Christian Finstad

Ønsker du å jobbe som brann- og redningspersonell?

1. februar åpnet årets opptak på det helt nye fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet, med søknadsfrist 1. mars. Etter en toårig praktisk-teoretisk grunnutdanning blir du kvalifisert til å jobbe med beredskap, forebyggende brannvern og som operatør på en 110-sentral.

Aktuelt

Spørsmål om den nye fagskoleutdanningen, opptaket eller livet på Fjelldal?