Brann- og redningsskolen

Brann- og redningsskolen

Sammen skal vi bidra til at landets brann- og redningsvesen har mot til å tørre, og kunnskap til å handle, når det virkelig gjelder.

Vi søker ny seniorrådgiver skoleadministrativt system

Eit godt skuleadministrativt system forenklar og effektiviserer skulekvardagen for tilsette og studentar. Vi treng di hjelp for å sikre at vi får best mogeleg utbytte av vårt skuleadministrative system Visma InSchool!

Aktuelt

Har du alt som trengs for å kunne søke opptak