Fagskoleutdanning

Ønsker du å jobbe som brann- og redningspersonell? Da kan den helt nye fagskoleutdanningen Brann, redning og samfunnssikkerhet være noe for deg!

Søknadsfristen for 2024 er dessverre passert.

Se hvordan du kan forberede deg for opptak i 2025

Søknadsperioden åpner:
1. februar
Søknadsfrist:
1. mars

Nøkkelinformasjon

Varighet:
2 år
Studieform:
Heltid
Studiepoeng:
120 poeng
Studieplasser:
160 plasser
Studiested:
Fjelldal

I januar 2024 startet de første studentene på den nye fagskoleutdanningen Brann, redning og samfunnssikkerhet. Neste opptak finner sted mellom 1. februar og 1. mars 2025.

Etter en toårig grunnutdanning på heltid blir du kvalifisert til å jobbe med beredskap, forebyggende brannvern, og som operatør på nødmeldesentral for brann og redning (110-sentral).

For deg som har takket ja til studieplass

Brannkonstabel tar tak i en slange på brannbilen
Student på Brann- og redningsskolen. Foto: Christian Finstad

Gjennom praktisk og teoretisk opplæring, lærer du alt du trenger for å gå rett ut i jobb! I løpet av studiet tar du sertifikat for lastebil og lærer å kjøre utrykning. Du skal også et halvt år i praksis hos et brann- og redningsvesen og en nødmeldesentral.

På denne siden kan du lese om emnene som inngår i fagskolestudiet.

Fullført utdanning gir deg en høyere fagskolegrad og 120 studiepoeng. Studiet er akkreditert av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) og kvalifiserer til lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning.

Lurer du på på om brann- og redningsyrket kan være noe for deg? Få et innblikk i yrkeslivet med denne filmen.

Nytt toppmoderne øvingsfelt

Det bygges topp moderne undervisningslokaler, øvingsfelt og øvingsobjekter som vil være ferdig når andre kull starter i august 2024. Sentralt i undervisningen står skolens brannstasjon som et avansert klasserom.

Teori og praksis går hånd-i-hånd på Brann- og redningsskolen. Den praktiske undervisningen skal gjenspeile teorien, og mye av undervisningen vil foregå på brannstasjonen og øvingsfeltet.

Du skal lære om tilsyn, brannslokking, redning i sammenraste bygg, trafikkulykker, nødalarmering og mye mer: Alt du trenger for å kunne gå rett ut i jobb etter studiene. 

Har du alt som trengs for å kunne søke opptak?

Spennende praksisperiode

I andre semester skal du til Justissektorens kompetanse- og øvingssenter i Stavern i fire uker for å få opplæring i nødalarmering. I tredje semester skal du ha 20 uker med praksis hos et brann- og redningsvesen og en nødmeldesentral. I løpet av praksistiden tar du sertifikat for tunge kjøretøy (klasse C) og kompetansebevis for utrykningskjøretøy (kode 160)  

Les mer om praksisoppholdet her.

Ut over det foregår undervisningen på Brann- og redningsskolen på Fjelldal mellom Harstad og Narvik.

Motiverte og faglig sterke lærere, sammen med et kompetent administrativt og teknisk personell, vil gjøre alt de kan for å skape et godt og sosial læringsmiljø på skolen. Vi ser fram til å ta imot positive og lærevillige studenter, som bidrar sosialt og faglig til deres felles utvikling! 

En kvinnelig og en mannlig brannkonstabel smiler mot kamera. I bakgrunnen står tre kolleger.
Etter to år er du ferdig utdannet brann- og redningspersonell. Foto: Christian Finstad