Hvordan beregner jeg poeng?

Lurer du på hvor mange poeng du kan få som søker til fagskolestudiet? Her finner du en oversikt over hvilke tilleggspoeng som gjelder.

Når du søker på fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet, vil poengsummen din beregnes basert på karakterene dine fra videregående skole (karakterpoeng) og eventuelle tilleggspoeng. 

Karakterpoeng

Vi regner ut karakterpoengene dine fra gjennomsnittet av alle eksamens- og standpunktkarakterer på dokumentene dine, ganget med 10. Har du for eksempel en gjennomsnittskarakter på 4,5, har du 45 karakterpoeng.

Hvilke karakterer som skal regnes med i gjennomsnittet, avhenger av hva slags dokumentasjon du har levert for å kvalifisere deg for opptak til studiet. 

Tilleggspoeng beregnes slik 

 • Fag-/svennebrev
  • For fag- eller svenneprøve som inngår i kvalifikasjonsgrunnlaget ditt, kan du få 10 tilleggspoeng. Det betyr at fag- eller svennebrevet må være på denne listen. Hvis du har to fag- og/ eller svennebrev, kan du få 5 poeng til for det andre. Du kan få maks 15 poeng 
  • Du kan få 5 poeng dersom du har fått karakteren "meget godt bestått" på fag- eller svennebrev som inngår i kvalifikasjonsgrunnlaget ditt. Dersom du har to fag- og eller svennebrev, kan du få 2 poeng til hvis du også har fått karakteren "meget godt bestått" på det andre 
 • Relevant yrkeserfaring

  Relevant yrkeserfaring kan gi inntil 10 tilleggspoeng, der erfaring i 100% stilling i 6 mnd gir 1 poeng. Følgende retningslinjer gjelder for utregning:

  • Søker må ha fylt 18 år, for at erfaringen skal telle
  • Erfaringen må ha et minimum på 6 mnd / 50 prosent stilling
   Unntak: Søkere som har yrkeserfaring fra brann- og redningsvesen i en liten
   stillingsprosent. I disse tilfeller gis det 1 poeng for erfaring fra 6 mnd til 5 år, og 2 poeng fra 5 til 10 år
  • Det gis ikke poeng for høyere utdanning, men du kan få poeng for yrkeserfaring på bakgrunn av denne
  • Kursbevis gir ikke tilleggspoeng
  • Det gis ikke poeng for læretid

   

  Søkere som har relevant yrkeserfaring kan dokumentere dette gjennom en arbeidsattest. Til høyre finner du en mal for arbeidsattest som kan lastes ned. Malen viser krav til dokumentasjon. Dersom søkere ikke bruker
  denne, må følgende dokumenteres:

  • Arbeidssted
  • Tidsrom
  • Omfang
  • Stilling/ arbeidsoppgaver
  • Signert av leder/ stempel
  •  

  Praksispoeng har ingen kobling til eller relevans for realkompetanse.

 • Pliktjenester og siviltjeneste
  • Plikttjenester som førstegangstjeneste, tjenesteplikt i Sivilforsvaret og tjeneste i Heimevernet er poenggivende. Det gis 1 poeng for gjennomført plikttjeneste 
  • Siviltjeneste og tjeneste i Politireserven er poenggivende dersom tjenesten har hatt likhetstrekk med viktige deler av innholdet i studiet. Det gis 1 poeng for gjennomført siviltjeneste. 
 • Alderspoeng

  Det gis ikke alderspoeng, men dersom to søkere oppnår lik poengsum, rangeres de etter alder. Eldre søkere går foran yngre søkere. 

Brannkonstabel tar tak i en slange på brannbilen
Student på Brann- og redningsskolen. Foto: Christian Finstad

Har du alt som trengs for å kunne søke opptak?

Ofte stilte spørsmål om poengberegning

 • Hva gir IKKE poeng?

  Kursbevis fra for eksempel Brann- og redningsskolen (tidligere Norges brannskole) eller tilsvarende opplæringsinstitusjoner

  Sertifikater, som for eksempel dykkersertifikat, førerkort klasse C

  Høyere utdanning

  Alder

  Tilleggspoeng for relevant yrkespraksis gis ikke for den tiden du er i lære/yrkespraksis