Slik er søknadsprosessen

For å komme inn på fagskoleutdanningen, må du sende inn søknad og all dokumentasjon innen 1. mars. I tillegg må du bestå de fysiske testene i Brann- og redningsskoletesten. Her finner du viktige frister og en oversikt over søknadsprosessen.

 • Søknadsperioden åpner

  Brann- og redningsskolen har ett årlig opptak hvor vi tar inn 160 studenter. 80 starter i august samme år, mens 80 starter i januar det påfølgende året. Søknadsperioden er hvert år mellom 1. februar og 1. mars.

 • (OBS! Les nøye)
  Frist for innsendelse av søknad (OBS! Les nøye)

  Vi anbefaler alle søkere å gjøre klart kvalifiserende dokumenter i god tid før denne fristen. Innen 1. mars må du:

  Logge deg inn på Samordna opptak og sende inn søknad med følgende vedlegg:

  Laste opp gyldige helseattester og politiattest via Digipost

  For å kvalifisere for opptak, trenger du godkjente og gyldige helseattester som viser at du tilfredsstiller kravene til utrykningskjøring og røyk- og kjemikaliedykking. 

  Du får helseattestene hos en kompetent lege, som du blant annet finner hos en bedriftshelsetjeneste. Les mer om helseattest her

  Du må også ha god vandel, dokumentert gjennom en uttømmende politiattest.  

  Du kan søke digitalt via politiets nettsider. Når du har logget deg inn, velger du kategorien "studenter" og formålet "student - Brann- og redningsskolen".

  Slik sender du attester via Digipost

  • Logg deg inn på din Digipost
  • Trykk på "Ny melding" og søk opp "Brann- og redningsskolen opptak (DSB)" som mottaker
  • Skriv inn hva meldingen inneholder og last opp aktuelle attester
  • Trykk "gå videre" og send inn dokumentasjonen
 • (OBS! Kort frist)
  Invitasjon til opptakstester (OBS! Kort frist)

  I slutten av mars får aktuelle søkere en e-post med informasjon om påmelding til de fysiske testene i Brann- og redningsskoletesten. Dersom man mottar en slik e-post, er det kort frist for å melde seg på ved et utvalgte brann- og redningsvesen.

  Her kan du lese mer om innholdet i Brann- og redningsskoletesten

 • Gjennomføring av fysiske opptakstester

  De fysiske testene gjennomføres i 2024 mellom 16. april og 2. mai.

  Her finner du oversikt over sted og dato for fysiske tester.

  Testen gir bestått eller ikke bestått resultat. Det er bare søkere som får bestått resultat som blir rangert og er med videre i opptaket.

 • Opptaket kunngjøres

  Svaret på om du får studieplass eller ikke finner du på samordnaopptak.no den 25. mai. Dersom du ønsker studieplassen, må du bekrefte det innen en uke. Gjør du ikke det, mister du studieplassen. Ønsker du ikke plassen, må du så snart som mulig gi beskjed slik at noen andre kan få tilbud om plass.

 • Svarfrist på tilbud om opptak

  Denne fristen er endelig. 

 • Semesterstart høst
 • Semesterstart vår

Ofte stilte spørsmål

 • Når starter utdanningen

  Første kull i den helt nye fagskoleutdanningen startet i januar 2024. Årets opptak fant sted mellom 1. februar og 1. mars 2024. I dette opptaket tar vi inn inntil 160 studenter. 80 av disse starter opp i august 2024, mens de resterende 80 starter opp i januar 2025.

 • Når er neste søknadsfrist?

  Søknads- og dokumentasjonsfrist for studiestart i august 2024 og januar 2025, var 1. mars 2024. Neste opptak åpner 1. februar 2025. Søknadsfristen er altså den samme, enten du vil starte i august eller januar. Du velger i Samordna opptak hvilket tidspunkt du ønsker å søke på.

 • Når kan jeg søke?

  Du kan søke mellom 1. februar og 1. mars. Vi anbefaler alle å søke så tidlig som mulig.

  Det er viktig å være oppmerksom på at det kan være ventetid på utstedelse av politiattest og helseattester. Det er derfor hensiktsmessig å innhente dette i forkant av februar det året du søker.