Oversikt over fag-og svennebrev som kvalifiser for opptak

Her finner du oversikt over utdanningsprogrammene, med tilhørende programområde og fag- og svennebrev, som kvalifiserer til opptak i fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet.

For å kvalfisere til studiet må du ha oppnådd fagbrevet/svennebrevet gjennom: 

 • fullført og bestått utdanningsprogram
 • med tilhørende programområde

Her ser du et eksempel på et kvalifiserende løp:

Utdanningsprogram

Programområde

Fag-/svennebrev

Bygg- og anleggsteknikk Anleggsgartner Anleggsgartner

 

Ulike varianter av kvalifiserende utdanningsløp:

 • Søkere som har Vg3 påbygging til generell studiekompetanse innenfor et kvalifiserende programområde, kvalifiserer for opptak
 • Søkere som har tatt Vg4 påbygging etter yrkeskompetanse, kvalifiserer selv om fagbrevet i utgangspunktet ikke kvalifiserer

Følgende søkere er ikke kvalifisert til opptak: 

 • Søkere med generell studiekompetanse oppnådd på andre måter enn nevnt over
 • Søkere som har oppnådd fagbrev på bakgrunn av 23/5-regelen. Det vil si søkere som fyller 23 år eller mer det året en søker opptak til studiet, og kan dokumentere minst fem års praksis 
 • Søkere med videregående opplæring fra Steinerskolen 

Følgende utdanningsprogram med tilhørende programområde og fag-/svennebrev kvalifiserer til opptak

 • Bygg- og anleggsteknikk (27)

  Programområde anleggsgartner


  Fag/svennebrev:

  Anleggsgartner

  Programområde anleggsteknikk


  Fag/svennebrev:

  Anleggsmaskinfører, anleggsrørlegger, asfaltør, banemontør, brønnborer fastland, fjell- og bergverksarbeider, vei- og anleggsfagarbeider, veidrift og
  veivedlikeholdsarbeider 

  Programområde betong og mur


  Fag/svennebrev:

  Betongfagarbeider, murer og flislegger

  Programområde brannforebygger


  Fag/svennebrev:

  Brannforebygger (tidligere feier)

  Programområde byggdrifterfaget


  Fag/svennebrev:

  Byggdrifter

  Programområde byggmontasjefaget


  Fag/svennebrev:

  Byggmontør

  Programområde glassfaget


  Fag/svennebrev:

  Glassfagarbeider

  Programområde klima, energi og miljøteknikk (tidligere ventilasjon, membran og taktekking)


  Fag/svennebrev:

  Blikkenslager, isolatør, tak- og membrantekker 

  Programområde overflateteknikk


  Fag/svennebrev:

  Industrimaler, maler

  Programområde renholdsoperatørfag


  Fag/svennebrev:

  Renholdsoperatør

  Programområde rørlegger


  Fag/svennebrev:

  Rørlegger

  Programområde steinfag


  Fag/svennebrev:

  Steinfagarbeider

  Programområde stillasbyggerfaget


  Fag/svennebrev:

  Stillasbygger  

  Programområde treteknikk


  Fag/svennebrev:

  Fagoperatør i trelast og limtreproduksjon, snekker

  Programområde tømrer


  Fag/svennebrev:

  Tømrer

 • Elektro- og datateknologi (25)

  Automatiker, avioniker, droneoperatør, elektriker, elektroreparatør, energimontør, energioperatør, dataelektroniker, flymotormekaniker, flystrukturmekaniker, flysystemmekaniker, FU-operatør, heismontør, kulde- og varmepumpemontør, låsesmed, maritim elektriker (skipselektriker), optroniker, produksjonselektroniker,  romteknolog, signalmontør, tavlemontør, telekommunikasjonsmontør, togelektriker, ventilasjonstekniker, vikler

 • Helse- og oppvekstfag (4)

  Ambulansearbeider, barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, portør

 • Håndverk, design og produktutvikling (3)

  Komposittbåtbygger, smed, trebåtbygger

 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon (2)

  IT-driftstekniker, IT-utvikler

 • Naturbruk (10)

  Driftsoperatør, dyrefagarbeider, fagarbeider i reindriftsfaget, fagoperatør i akvakultur, fisker, havbruksteknikk, hestefaglært, hovslager, skogsoperatør, yrkeskompetanse agronom og gartner

 • Salg, service og reiseliv (2)

  Service- og administrasjonsmedarbeider, sikkerhetsfaget

 • Teknologi- og industrifag (53)

  Aluminiumskonstruktør, anleggsmaskinmekaniker, billakkerer, bilmekaniker - lette kjøretøy, bilmekaniker - tunge kjøretøy, bilpleier, bilskadereparatør, bore- og vedlikeholdsoperatør, brønnoperatør - elektriske kabeloperasjoner, brønnoperatør - havbunnsinstallasjoner, brønnoperatør - komplettering, brønnoperatør - kveilerør, brønnoperatør - mekaniske kabeloperasjoner, brønnoperatør - sementering, chassispåbygger, CNC-operatør, dimensjonskontrollør, faglaborant, fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk, fagoperatør i kran- og løfteoperasjoner, fagoperatør i kjemisk prosessindustri, fagoperatør i plastfag, fagoperatør i polymerkompositt, fagoperatør i produksjonsteknikk, fagoperatør i industrisøm, fagoperatør i industritekstilfaget, finmekaniker, gjenvinningsoperatør, hjulutrustningsreparatør, industriell overflatebehandler, industrimekaniker, industrimontør, industrioppmåler, industrirørlegger, industrisnekker, industritapetserer, landbruksmaskinmekaniker, logistikkoperatør, matros, modellbygger, motormekaniker, motorsykkelmekaniker (el- og motorsykkelmekaniker), NDT-kontrollør, platearbeider, reservedelekspeditør, serigraf, skipsmotormekaniker (motormann), sveiser, tekstilrenser, truck- og liftmekaniker, vaskerioperatør, verktøymaker, yrkessjåfør

Har du alt som trengs for å kunne søke opptak?