Oversikt over fag-og svennebrev som kvalifiser for opptak

I listen nedenfor finner du de fag- og svennebrevene som kvalifiserer til opptak i fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet.

 • Bygg- og anleggsteknikk (27)

  Anleggsgartner, anleggsmaskinfører, anleggsrørlegger, asfaltør, banemontør, betongfagarbeider, blikkenslager, brannforebygger (feier), byggdrifter, brønnborer fastland, byggmontør, fagoperatør i trelast- og limtreproduksjon, fjell- og bergverksarbeider, glassfagarbeider, industrimaler, isolatør, maler, mur- og flislegger, rørlegger, renholdsoperatør, snekker, steinfagarbeider, stillasbygger, taktekker, tømrer, vei- og anleggsfagarbeider

 • Elektro- og datateknologi (25)

  Automatiker, avioniker, droneoperatør, elektriker, elektroreparatør, energimontør, energioperatør, dataelektroniker, flymotormekaniker, flystrukturmekaniker, flysystemmekaniker, FU-operatør, heismontør, kulde- og varmepumpemontør, låsesmed, maritim elektriker (skipselektriker), optroniker, produksjonselektroniker,  romteknolog, signalmontør, tavlemontør, telekommunikasjonsmontør, togelektriker, ventilasjonstekniker, vikler

 • Helse- og oppvekstfag (4)

  Ambulansearbeider, barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, portør

 • Håndverk, design og produktutvikling (3)

  Komposittbåtbygger, smed, trebåtbygger

 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon (2)

  IT-driftstekniker, IT-utvikler

 • Naturbruk (10)

  Driftsoperatør, dyrefagarbeider, fagarbeider i reindriftsfaget, fagoperatør i akvakultur, fisker, havbruksteknikk, hestefaglært, hovslager, skogsoperatør, yrkeskompetanse agronom og gartner

 • Salg, service og reiseliv (2)

  Service- og administrasjonsmedarbeider, sikkerhetsfaget

 • Teknologi- og industrifag (53)

  Aluminiumskonstruktør, anleggsmaskinmekaniker, billakkerer, bilmekaniker - lette kjøretøy, bilmekaniker - tunge kjøretøy, bilpleier, bilskadereparatør, bore- og vedlikeholdsoperatør, brønnoperatør - elektriske kabeloperasjoner, brønnoperatør - havbunnsinstallasjoner, brønnoperatør - komplettering, brønnoperatør - kveilerør, brønnoperatør - mekaniske kabeloperasjoner, brønnoperatør - sementering, chassispåbygger, CNC-operatør, dimensjonskontrollør, faglaborant, fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk, fagoperatør i kran- og løfteoperasjoner, fagoperatør i kjemisk prosessindustri, fagoperatør i plastfag, fagoperatør i polymerkompositt, fagoperatør i produksjonsteknikk, fagoperatør i industrisøm, fagoperatør i industritekstilfaget, finmekaniker, gjenvinningsoperatør, hjulutrustningsreparatør, industriell overflatebehandler, industrimekaniker, industrimontør, industrioppmåler, industrirørlegger, industrisnekker, industritapetserer, landbruksmaskinmekaniker, logistikkoperatør, matros, modellbygger, motormekaniker, motorsykkelmekaniker (el- og motorsykkelmekaniker), NDT-kontrollør, platearbeider, reservedelekspeditør, serigraf, skipsmotormekaniker (motormann), sveiser, tekstilrenser, truck- og liftmekaniker, vaskerioperatør, verktøymaker, yrkessjåfør

Har du alt som trengs for å kunne søke opptak?