Helseattest

For å kvalifisere for opptak til fagskolestudiet, trenger du godkjente og gyldige helseattester som viser at du tilfredsstiller kravene til røyk- og kjemikaliedykker og utrykningskjøring. Her finner du informasjon om hvordan du fremskaffer og sender inn helseattestene.

For å kvalifisere for opptak til fagskolestudiet, trenger du følgende helseattester:

 • Helseattest for røyk- og kjemikaliedykking
 • Helseattest for utrykningskjøring 

Godkjente og gyldige helseattester, ferdig utfylt av lege, skal sendes til Brann- og redningsskolen (opptak) via Digipost (innen søknadsfrist 1. mars).

Helseattest utrykningskjøring

Denne helseattesten skal vise at du oppfyller helsekravene for utrykningskjøring, slik at du kan oppnå kompetansebevis i tredje semester. Helseattesten skal kun sendes inn til Brann- og redningsskolen og ikke til Statens vegvesen. 

Du kan bestille time hos Avonova eller en annen bedriftshelsetjeneste i ditt område, eventuelt hos din fastlege. 

Vær oppmerksom på at helseattesten for utrykningskjøring har en varighet på kun 3 måneder.

Dersom du allerede har gyldig førerkort for utrykningskjøring (k160), legger du ved dokumentasjon på dette i søknaden din. Du trenger ikke levere helseattest for utrykningskjøring i tillegg.

Helseattest røyk- og kjemikaliedykking

Denne helseattesten skal vise at du oppfyller helsekravene til røyk- og kjemikaliedykking. Legen skal presisere i attesten hvor lenge den er gyldig. Her finner du mer informasjon om helseattesten hos Arbeidstilsynet.

Du kan bestille time hos en kompetent røyk- og kjemikaliedykkerlege, som du blant annet finner hos Avonova, eller hos en annen bedriftshelsetjeneste i ditt område.

Vær oppmerksom på at det kan være ventetid hos bedriftshelsetjenesten, så bestill time snarest for å rekke søknadsfristen på studiet 1. mars. 

NB! Søkere som sendte inn gyldig helseattest ved opptaket i 2023, må sende inn denne på nytt ved opptak i 2024. Husk å sjekke attestens varighet før du sender inn. 

Dette skal gyldige helseattest(er) inneholde:

 • Navn
 • Fødselsnummer
 • Varighet
 • At undersøkelsen er utført i henhold til arbeidstilsynets retningslinjer for røyk- og kjemikaliedykkere
 • Legens underskrift, HPR-nummer og stempel

Avonova-avtale

Brann- og redningsskolen har inngått en avtale med bedriftshelsetjenesten Avonova om følgende priser for helseundersøkelsene:

 • kr 2 390,- for time tilknyttet bekreftelse godkjent helsekrav for røyk- og kjemikaliedykker
 • kr 1 950,- for time tilknyttet bekreftelse godkjent helsekrav for utrykningskjøring
 • kr 3 000,- for time tilknyttet bekreftelse for både røyk- og kjemikaliedykking og utrykningskjøring


Oppgi ved bestilling at du ønsker helseattest(er) for søkere til studiet Brann, redning og samfunnssikkerhet ved Brann- og redningsskolen.

Til legetimen tar du med forhåndsutfylte usignerte egenerklæringer for røyk- og kjemikaliedykking og utrykningskjøring. Det er viktig at erklæringene ikke er signert av deg, da signering skal gjøres sammen med legen.

En kompetent røyk- og kjemikaliedykkerlege vil ha korrekte skjemaer tilgjengelig ved helseundersøkelsen.

Du må selv dekke kostnaden for helseundersøkelse og -attest, uavhengig av resultatet. Hvis du er under 40 år når undersøkelsen tas, vil helseattest til røyk- og kjemikaliedykking normalt sett være gyldig i fem år. Legen vil presisere på attesten hvor lenge den er gyldig.

Godkjente og gyldige helseattester, ferdig utfylt av lege, skal sendes inn til Brann- og redningsskolen (opptak) via Digipost. 

Se Brann- og redningsskoletesten for informasjon om de fysiske testene som tilhører opptaket til studiet.

Slik sender du attester via Digipost

 • Logg deg inn på din Digipost
 • Trykk på "Ny melding" og søk opp "Brann- og redningsskolen opptak (DSB)" som mottaker
 • Skriv inn hva meldingen inneholder og last opp aktuelle attester
 • Trykk "gå videre" og send inn dokumentasjonen

Har du alt som trengs for å kunne søke opptak?

Ofte stilte spørsmål

 • Hvilken dokumentasjon trenger jeg for å søke?

  Vitnemål fra videregående, helseattester som viser at du tilfredsstiller kravene til røyk- og kjemikaliedykking og utrykningskjøring, utvidet politiattest og førerkort klasse B (som du må ha hatt sammenhengene i minst to år når studiet starter)

 • Kan jeg få helseattest/gjennomføre helseundersøkelsen hos fastlegen min?

  Du må legge ved helseattester som viser at du tilfredsstiller kravene til røyk- og kjemikaliedykking og utrykningskjøring. For å få disse helseattestene, må du bestille en time hos en kompetent lege. Denne helseundersøkelsen utføres av flere godkjente bedriftshelsetjenester.

 • Må jeg betale for helseattesten selv?

  Du må betale for dette selv ettersom helsattestene er en del av det grunnlaget du søker opptak på. Du må betale for undersøkelsen uavhengig av om helseattestene viser at du tilfredsstiller kravene eller ikke.