Opptakskrav

For å bli tatt opp til fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet, må du oppfylle alle opptakskrav, ha sendt inn søknad og all dokumentasjon innen 1. mars og bestå fysiske tester. Nedenfor finner du en oversikt over opptakskravene.

Opptakskrav

 • Utdanning

  Du må ha fullført og bestått enten

  eller

   

  Ulike varianter av kvalifiserende utdanningsløp:

  • Søkere som har Vg3 påbygging til generell studiekompetanse innenfor et kvalifiserende programområde, kvalifiserer for opptak
  • Søkere som har tatt Vg4 påbygging etter yrkeskompetanse, kvalifiserer selv om fagbrevet i utgangspunktet ikke kvalifiserer

  Følgende søkere er ikke kvalifisert til opptak: 

  • Søkere med generell studiekompetanse oppnådd på andre måter enn nevnt over
  • Søkere som har oppnådd fagbrev på bakgrunn av 23/5-regelen. Det vil si søkere som fyller 23 år eller mer det året en søker opptak til studiet, og kan dokumentere minst fem års praksis 
  • Søkere med videregående opplæring fra Steinerskolen 

  Realkompetanse

  Hvis du er 23 år eller eldre i opptaksåret, og ikke har bestått et av utdanningsprogrammene som kvalifiserer for opptak, kan du søke på grunnlag av realkompetanse.

  Selv om du søker opptak på grunnlag av realkompetanse, må du som andre søkere oppfylle kravene om helse, vandel og førerkort samt bestå fysiske tester.

  Her kan du lese mer om realkompetansevurdering

 • Helseattest

  For å kvalifisere for opptak til fagskolestudiet, trenger du følgende helseattester:

  • Helseattest for røyk- og kjemikaliedykking
  • Helseattest for utrykningskjøring 

   

  Godkjente og gyldige helseattester, ferdig utfylt av lege, skal sendes til Brann- og redningsskolen (opptak) via Digipost (innen søknadsfrist 1. mars).

  Helseattest utrykningskjøring


  Denne helseattesten skal vise at du oppfyller helsekravene for utrykningskjøring, slik at du kan oppnå kompetansebevis i tredje semester. Helseattesten skal kun sendes til Brann- og redningsskolen og ikke til Statens vegvesen. 

  Du kan bestille time hos Avonova eller en annen bedriftshelsetjeneste i ditt område, eventuelt hos din fastlege. Vær oppmerksom på at helseattesten for utrykningskjøring har en varighet på kun 3 måneder.

  Dersom du allerede har gyldig førerkort for utrykningskjøring (K160), legger du ved dokumentasjon på dette i søknaden din. Du trenger ikke levere helseattest for utrykningskjøring i tillegg.

  Helseattest røyk- og kjemikaliedykking

  Denne helseattesten skal vise at du oppfyller helsekravene til røyk- og kjemikaliedykking. Legen skal presisere i attesten hvor lenge den er gyldig. Her finner du mer informasjon om helseattesten hos Arbeidstilsynet.

  Du kan bestille time hos en kompetent røyk- og kjemikaliedykkerlege, som du blant annet finner hos Avonova, eller hos en annen bedriftshelsetjeneste i ditt område.

  Vær oppmerksom på at det kan være ventetid hos bedriftshelsetjenesten, så bestill time snarest for å rekke søknadsfristen på studiet 1. mars. 

  NB! Søkere som sendte inn gyldig helseattest ved opptak i 2023, må sende denne inn på nytt ved opptak i 2024. Husk å sjekke attestens varighet før du sender den inn. 

  Dette skal gyldige helseattest(er) inneholde:

  • Navn
  • Fødselsnummer
  • Varighet
  • At undersøkelsen er utført i henhold til arbeidstilsynets retningslinjer for røyk- og kjemikaliedykkere
  • Legens underskrift, HPR-nummer og stempel

  Avonova-avtale

  Brann- og redningsskolen har inngått en avtale med bedriftshelsetjenesten Avonova om følgende priser for helseundersøkelsene:

  • kr 2 390,- for time tilknyttet bekreftelse godkjent helsekrav for røyk- og kjemikaliedykker
  • kr 1 950,- for time tilknyttet bekreftelse godkjent helsekrav for utrykningskjøring
  • kr 3 000,- for time tilknyttet bekreftelse for både røyk- og kjemikaliedykking og utrykningskjøring


  Oppgi ved bestilling at du ønsker helseattest(er) for søkere til studiet Brann, redning og samfunnssikkerhet ved Brann- og redningsskolen.


  Til legetimen tar du med forhåndsutfylte usignerte egenerklæringer for røyk- og kjemikaliedykking og utrykningskjøring. Det er viktig at erklæringene ikke er signert av deg på forhånd, da signering skal gjøres sammen med legen.

  En kompetent røyk- og kjemikaliedykkerlege vil ha korrekte skjemaer tilgjengelig ved helseundersøkelsen.

  Du må selv dekke kostnaden for helseundersøkelse og -attest, uavhengig av resultatet. Hvis du er under 40 år når undersøkelsen tas, vil helseattest til røyk- og kjemikaliedykking normalt være gyldig i fem år. Legen må presisere på attesten hvor lenge den er gyldig.

  Godkjente og gyldige helseattester, ferdig utfylt av lege, skal sendes inn til Brann- og redningsskolen (opptak) via Digipost. 

  Se Brann- og redningsskoletesten for informasjon om de fysiske testene som tilhører opptaket til studiet.

  Slik sender du attester via Digipost

  • Logg deg inn på din Digipost
  • Trykk på "Ny melding" og søk opp "Brann- og redningsskolen opptak (DSB)" som mottaker
  • Skriv inn hva meldingen inneholder og last opp aktuelle attester
  • Trykk "gå videre" og send inn dokumentasjonen

   

 • Politiattest

  Du må ha god vandel, dokumentert gjennom en uttømmende politiattest.  

  Du kan søke digitalt via politiets nettsider. Når du har logget deg inn, velger du kategorien "studenter" og formålet "student - Brann- og redningsskolen". Vær oppmerksom på at politiattesten ikke kan være eldre enn 3 måneder når du sender inn søknaden din til Samordna opptak. 

  Det er ikke krav om sikkerhetsklarering for å bli tatt opp til studiet, men en eventuell framtidig jobb på en nødmeldesentral krever sikkerhetsklarering.

 • Førerkort klasse B

  Du må ha hatt førerkort klasse B (personbil) uavbrutt de to siste årene når studiet starter. Det er nødvendig for at du skal få gjennomføre annen kjøretøyopplæring i løpet av studiet. 

  Du laster opp en kopi av begge sider av førerkortet i Samordna opptak og sender inn som vedlegg til søknaden din. 

 • Brann- og redningsskoletesten

  I slutten av mars får et antall kvalifiserte søkere en invitasjon til å gjennomføre de fysiske testene i Brann- og redningsskoletesten ved et av syv utvalgte brann- og redningsvesen. Testen gir bestått eller ikke bestått resultat. Det er bare søkere som får bestått resultat som blir rangert og er med videre i konkurransen om studieplasser. Du må være i god form og godt trent for å bestå testene.

  >>Her finner du mer informasjon om dato og sted for gjennomføring, innholdet i testene og kravene til bestått

Ofte stilte spørsmål

 • Hvilke opptakskrav gjelder, kort fortalt

  Du må ha bestått et av de studieforberedende utdanningsprogrammene, eller ett/flere av 126 utvalgte fagbrev/svennebrev/yrkeskompetanser. Du må også ha hatt førerkort klasse B (vanlig "lappen" for personbil) sammenhengende i minst to år når studiet starter. Det er nødvendig for at du skal få gjennomført annen kjøretøyopplæring (sertifikat for lastebil og utrykning) i løpet av studiet.

  Du må ha en uttømmende politiattest som dokumenterer god vandel, og helseattester som viser at du tilfredsstiller kravene til utrykningskjøring og røyk- og kjemikaliedykking. Etter at søknaden er behandlet, blir aktuelle kvalifiserte søkere innkalt til tester av styrke, kondisjon, svømming, klaustrofobi og toleranse for høyde (høydeskrekk).

 • Hvilke utdanningsprogram kvalifiserer?

  Opplæring på videregående nivå utgjør kvalifikasjonsgrunnlaget for fagskolestudiet. Høyere utdanning er derfor ikke relevant for om du kvalifiserer til studiet.

  Det som kvalifiserer er: de studieforberedende utdanningsprogrammene, og 126 utvalgte fagbrev/svennebrev/yrkeskompetanser.

  Kandidater som ikke har bestått videregående opplæring, kan søke på bakgrunn av realkompetanse. Les mer om realkompetanse her. 

 • Kan jeg søke på bakgrunn av realkompetanse?

  Hvis du er 23 år eller eldre i opptaksåret, og ikke har bestått et av utdanningsprogrammene som kvalifiserer for opptak, kan du søke på grunnlag av realkompetanse.


  Realkompetanse er all kompetanse som du har skaffet deg gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si all kunnskap og ferdigheter som du har tilegnet deg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. Dokumentert erfaring og utdanning føres inn i mal for personlig kompetanseattest, som du finner på denne siden


  Brann- og redningsskolen vurderer søknaden din opp mot de formelle opptakskravene, og gjør en individuell og skjønnsmessig vurdering av søknaden.
  Selv om du søker opptak på grunnlag av realkompetanse, må du som andre søkere oppfylle kravene om helse, vandel og førerkort og bestå fysiske tester. 

  Les mer om realkompetanse her. 

 • Hvordan beregner jeg poengsummen min?
 • Hva gir IKKE poeng?

  Kursbevis fra for eksempel Brann- og redningsskolen (tidligere Norges brannskole) eller tilsvarende opplæringsinstitusjoner

  Sertifikater, som for eksempel dykkersertifikat, førerkort klasse C

  Høyere utdanning

  Alder

  Tilleggspoeng for relevant yrkespraksis gis ikke for den tiden du er i lære/yrkespraksis

 • Hvor gode karakterer må jeg ha for å komme inn

  Ettersom det er et helt nytt studium og vi ikke vet hvor mange som søker, er det vanskelig å si noe om hvor gode karakterer du må ha for å komme inn. Men det lønner seg å ha fagbrev/svennebrev ettersom det gir tilleggspoeng. Les mer om poengberegning her.