Opptakskrav

For å bli tatt opp til fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet, må du oppfylle alle opptakskrav, ha sendt inn søknad og all dokumentasjon innen 1. mars og bestå fysiske tester. Nedenfor finner du en oversikt over opptakskravene.

 • Utdanning

  Du må ha fullført og bestått

  eller

   

  Realkompetanse

  Hvis du er 23 år eller eldre i opptaksåret, og ikke har bestått et av utdanningsprogrammene som kvalifiserer for opptak, kan du søke på grunnlag av realkompetanse.

  Selv om du søker opptak på grunnlag av realkompetanse, må du som andre søkere oppfylle kravene om helse, vandel og førerkort samt bestå fysiske tester.

  Her kan du lese mer om realkompetansevurdering

 • Helseattest

  For å kvalifisere for opptak, trenger du en godkjent og gyldig helseattest som viser at du tilfredsstiller kravene til røyk- og kjemikaliedykker. 

  Du får helseattesten hos en kompetent lege, som du blant annet finner hos en bedriftshelsetjeneste.

  Her finner du bedriftshelsetjenester i ditt område. Vær oppmerksom på at det kan være ventetid hos bedriftshelsetjenesten. Sørg for å ha helseattesten klar i god tid før søknadsfrist. 

  Avonova-avtale

  Brann- og redningsskolen har inngått en avtale med bedriftshelsetjenesten Avonova om en fast pris for den enkelte søker på kr 2 390. Her finner du en oversikt over Avonovas lokasjoner. Oppgi ved bestilling at du ønsker helseattest for søkere til studiet Brann, redning og samfunnssikkerhet ved Brann- og redningsskolen. 

  Til legetimen tar du med en forhåndsutfylt egenerklæring.

  Legen gjennomgår din egenerklæring og gjennomfører undersøkelsen i henhold til skjemaet helseundersøkelse for røyk- og kjemikaliedykking. Dersom legen er kompetent til å gjennomføre undersøkelsen, vil vedkommene kjenne til skjema og ha det tilgjengelig. 

  Du må selv dekke kostnaden for helseundersøkelse og -attest, uavhengig av resultatet. Hvis du er under 40 år når undersøkelsen tas, vil helseattesten normalt sett være gyldig i fem år. Legen vil presisere på attesten hvor lenge den er gyldig.

  Godkjent og gyldig helseattest, ferdig utfylt av lege, skal sendes inn til Brann- og redningsskolen via Digipost. 

  NB! Søkere som sendte inn gyldig helseattest ved opptaket i 2023, må sende inn denne på nytt ved opptak i 2024. Husk å sjekke attestens varighet før du sender inn. 

  Hvis du allerede har en gyldig helseattest som viser at du tilfredsstiller kravene til røyk- og kjemikaliedykker, kan denne vedlegges søknaden. Du må likevel gjennomføre de fysiske opptakstestene i Brann- og redningsskoletesten.

  Slik sender du attest via Digipost

  • Logg deg inn på din Digipost
  • Trykk på "Ny melding" og søk opp "Brann- og redningsskolen opptak (DSB)" som mottaker
  • Skriv inn hva meldingen inneholder og last opp aktuelle attester
  • Trykk "gå videre" og send inn dokumentasjonen

  >>Mer informasjon om helseundersøkelsen og tester av fysisk kapasitet for røyk- og kjemikaliedykkere, finner du hos Arbeidstilsynet

 • Politiattest

  Du må ha god vandel, dokumentert gjennom en uttømmende politiattest.  

  Du kan søke digitalt via politiets nettsider. Når du har logget deg inn, velger du kategorien "studenter" og formålet "student - Brann- og redningsskolen".

  Det er ikke krav om sikkerhetsklarering for å bli tatt opp til studiet, men en eventuell framtidig jobb på en nødmeldesentral krever sikkerhetsklarering.

 • Førerkort klasse B

  Du må ha hatt førerkort klasse B (personbil) uavbrutt de to siste årene når studiet starter. Det er nødvendig for at du skal få gjennomføre annen kjøretøyopplæring i løpet av studiet. 

  Du laster opp en kopi av begge sider av førerkortet i Samordna opptak og sender inn som vedlegg til søknaden din. 

 • Brann- og redningsskoletesten

  I slutten av mars får aktuelle søkere en invitasjon til å gjennomføre de fysiske testene i Brann- og redningsskoletesten ved et av fem utvalgte brann- og redningsvesen. Testen gir bestått eller ikke bestått resultat. Det er bare søkere som får bestått resultat som blir rangert og er med videre i konkurransen om studieplasser. Du må være i god form og godt trent for å bestå testene.

  >>Her finner du mer informasjon om innholdet i testene og kravene til bestått

Ofte stilte spørsmål

 • Hvilke opptakskrav gjelder, kort fortalt

  Du må ha bestått et av de studieforberedende utdanningsprogrammene, eller ett/flere av 126 utvalgte fagbrev/svennebrev/yrkeskompetanser. Du må også ha hatt førerkort klasse B (vanlig "lappen" for personbil) sammenhengende i minst to år når studiet starter. Det er nødvendig for at du skal få gjennomført annen kjøretøyopplæring (sertifikat for lastebil og utrykning) i løpet av studiet.

  Du må ha en uttømmende politiattest som dokumenterer god vandel, og en helseattest som viser at du tilfredsstiller kravene til utrykningskjøring og røyk- og kjemikaliedykker. Etter at søknaden er behandlet, blir aktuelle kvalifiserte søkere innkalt til tester av styrke, kondisjon, svømming, klaustrofobi og toleranse for høyde (høydeskrekk).

 • Hvilke utdanningsprogram kvalifiserer?

  Opplæring på videregående nivå utgjør kvalifikasjonsgrunnlaget for fagskolestudiet. Høyere utdanning er derfor ikke relevant for om du kvalifiserer til studiet.

  Det som kvalifiserer er: de studieforberedende utdanningsprogrammene, og 126 utvalgte fagbrev/svennebrev/yrkeskompetanser.

  Kandidater som ikke har bestått videregående opplæring, kan søke på bakgrunn av realkompetanse. Les mer om realkompetanse her. 

 • Kan jeg søke på bakgrunn av realkompetanse?

  Hvis du er 23 år eller eldre i opptaksåret, og ikke har bestått et av utdanningsprogrammene som kvalifiserer for opptak, kan du søke på grunnlag av realkompetanse.


  Realkompetanse er all kompetanse som du har skaffet deg gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si all kunnskap og ferdigheter som du har tilegnet deg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. Dokumentert erfaring og utdanning føres inn i mal for personlig kompetanseattest.


  Brann- og redningsskolen vurderer søknaden opp mot de formelle opptakskravene, og gjør en individuell og skjønnsmessig vurdering av søknaden.
  Selv om du søker opptak på grunnlag av realkompetanse, må du som andre søkere oppfylle kravene om helse, vandel og førerkort.

  Les mer om realkompetanse her. 

 • Hvordan beregner jeg poengsummen min?
 • Hva gir IKKE poeng?

  Kursbevis fra for eksempel Brann- og redningsskolen (tidligere Norges brannskole) eller tilsvarende opplæringsinstitusjoner

  Sertifikater som for eksempel dykkersertifikat, førerkort klasse C

  Høyere utdanning

  Alder

  Tilleggspoeng for relevant yrkespraksis gis ikke for den tiden du er i lære/yrkespraksis

 • Hvor gode karakterer må jeg ha for å komme inn

  Ettersom det er et helt nytt studium og vi ikke vet hvor mange som søker, er det vanskelig å si noe om hvor gode karakterer du må ha for å komme inn. Men det lønner seg å ha fagbrev/svennebrev ettersom det gir tilleggspoeng. Les mer om poengberegning her. 

  I tillegg må man bestå fysiske tester.