Om Brann- og redningsskolen

Brann- og redningsskolen er en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Vår oppgave er å utdanne personell til landets brann- og redningsvesen og nødmeldesentraler.

Vi tilbyr et bredt utvalg av kurs i brann, redning, forebygging, nødalarmering, oljevern, akutt forurensning og ledelse. I januar åpner vi også en toårig fagskoleutdanning for de som skal jobbe heltid med forebyggende brannvern/beredskap, eller som operatør på en nødmeldesentral for brann og redning.

Brann- og redningsskolen (tidligere Norges brannskole) ligger på Fjelldal i Tjeldsund kommune, mellom Harstad og Narvik. Når skolen er i full drift, vil den ta imot 160 studenter i året, i tillegg til om lag 2 500 kurselever. Skolen får 160 ansatte og et budsjett på 200 millioner kroner.

Sammen skal vi bidra til at landets brann- og redningsvesen har mot til å tørre, og kunnskap til å handle, når det virkelig gjelder.

Skolens navn på flere språk

Nynorsk: Brann- og redningsskulen
Samisk: Buollin- ja gádjunskovlá
Engelsk: Norwegian Fire and Rescue Academy

Vil du jobbe hos oss?

Vår oppgave er å gi brann- og redningspersonell den kompetansen de trenger og fortjener – slik at de også i fremtiden kan gjøre livet tryggere for innbyggere over hele landet.

Våre ansatte er den viktigste ressursen vi har.

Vil du være med på å bygge opp den nye Brann- og redningsskolen?