Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet ofte stilte spørsmål. Ta gjerne kontakt med oss dersom du ikke får svar på det du lurer på!

Innhold

  Innhold

  Flere spørsmål? Send oss en e-post

  E-post
  Aktuelt

  Utdanningen

  • Hva er en fagskoleutdanning?

   Høyere yrkesrettet utdanning, som bygger på yrkesfaglige utdanningsprogram med fag- eller svennebrev, eller studieforberedende utdanningsprogram. 

  • Hvor lang er utdanningen?

   Fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet går over to år på heltid. Da får du 120 studiepoeng og en høyere fagskolegrad.

  • Får jeg jobb etterpå?

   Fagskoleutdanninger skal gi studentene den kompetansen de trenger for å kunne fungere i et yrke fra første arbeidsdag.

   Antallet studieplasser (160 i året) er beregnet ut fra det behovet brann- og redningsvesenet har for ny arbeidskraft i årene fremover.

   Etter endt utdanning kan man søke på ledige stillinger i brann- og redningsvesen og 110-sentraler.

  • Hva blir jeg?

   Du blir kvalifisert til å jobbe med beredskap, forebyggende brannvern og som operatør på 110-sentral.

   Utdanningen kan kvalifisere til andre stillinger innen industrivern, helse/miljø/sikkerhet, risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskap mv.

  • Trenger jeg denne utdanningen hvis jeg skal ha deltidsjobb som brannkonstabel?

   Fagskoleutdanningen gjør deg også kvalifisert til jobb i deltidsbrannvesen, men det er ikke et krav.

   Det vil fortsatt være slik i fremtiden at du kan få deg jobb som brannkonstabel i et deltidsbrannvesen, og deretter ta grunnkurs deltid i regi av Brann- og redningsskolen.

  • Er det mye teori?

   Det er en praktisk-teoretisk utdanning, med om lag 50/50-fordeling mellom praktisk og teoretisk undervisning.

   Den praktiske undervisningen skal gjenspeile teorien, og deler av undervisningen vil foregå på brannstasjonen og øvingsfeltet.

  • Må jeg ordne praksisplass selv eller kan jeg selv bestemme hvor jeg vil i praksis?

   Brann- og redningsskolen har inngått praksisavtale med flere brann- og redningsvesen og 110-sentraler. I løpet av første studieår vil disse praksisplassene bli fordelt blant studentene. Det er et begrenset antall praksisplasser per praksisbrannvesen.

   Nøyaktig hvordan praksisplassene fordeles, er ikke bestemt enda. 

  • Må jeg selv finne sted å bo i praksisperioden?

   Ja, du må selv ordne det praktiske med å skaffe bosted der
   hvor du skal ha din praksisperiode.

  • Hvem betaler for reise og bosted i praksisperioden?

   Dette er ikke avklart enda. Informasjon om dette vil publiseres på hjemmesiden når det er klart. 

  • Slipper jeg noen fag hvis jeg har det fra før – for eksempel lastebillappen, eller vært brannvernsoldat?

   Har du førerkort klasse C (stor lastebil) eller kode 160
   (utrykningskjøring) fra før, vil du få fritak fra dette i
   praksisperioden. Du vil da få lagt opp alternativ undervisning. 


   Studentene gis ikke fritak fra andre emner.

  • Blir noen av fagene fra BRSK godskrevet hvis jeg skal ta høyere utdanning etterpå, for eksempel branningeniør?

   Det er et spørsmål som må rettes til det aktuelle
   studiestedet.

  • Er noe av undervisningen digital, eller er det fysisk oppmøte på alt?

   Nei, det er oppmøte på all undervisning.

  Opptak

  • Hvilke opptakskrav gjelder, kort fortalt

   Du må ha bestått et av de studieforberedende utdanningsprogrammene, eller ett/flere av 126 utvalgte fagbrev/svennebrev/yrkeskompetanser. Du må også ha hatt førerkort klasse B (vanlig "lappen" for personbil) sammenhengende i minst to år når studiet starter. Det er nødvendig for at du skal få gjennomført annen kjøretøyopplæring (sertifikat for lastebil og utrykning) i løpet av studiet.

   Du må ha en uttømmende politiattest som dokumenterer god vandel, og helseattester som viser at du tilfredsstiller kravene til utrykningskjøring og røyk- og kjemikaliedykking. Etter at søknaden er behandlet, blir aktuelle kvalifiserte søkere innkalt til tester av styrke, kondisjon, svømming, klaustrofobi og toleranse for høyde (høydeskrekk).

  • Hvilke utdanningsprogram kvalifiserer?

   Opplæring på videregående nivå utgjør kvalifikasjonsgrunnlaget for fagskolestudiet. Høyere utdanning er derfor ikke relevant for om du kvalifiserer til studiet.

   Det som kvalifiserer er: de studieforberedende utdanningsprogrammene, og 126 utvalgte fagbrev/svennebrev/yrkeskompetanser.

   Kandidater som ikke har bestått videregående opplæring, kan søke på bakgrunn av realkompetanse. Les mer om realkompetanse her. 

  • Kan jeg søke på bakgrunn av realkompetanse?

   Hvis du er 23 år eller eldre i opptaksåret, og ikke har bestått et av utdanningsprogrammene som kvalifiserer for opptak, kan du søke på grunnlag av realkompetanse.


   Realkompetanse er all kompetanse som du har skaffet deg gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si all kunnskap og ferdigheter som du har tilegnet deg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. Dokumentert erfaring og utdanning føres inn i mal for personlig kompetanseattest, som du finner på denne siden


   Brann- og redningsskolen vurderer søknaden din opp mot de formelle opptakskravene, og gjør en individuell og skjønnsmessig vurdering av søknaden.
   Selv om du søker opptak på grunnlag av realkompetanse, må du som andre søkere oppfylle kravene om helse, vandel og førerkort og bestå fysiske tester. 

   Les mer om realkompetanse her. 

  • Hvordan beregner jeg poengsummen min?
  • Hva gir IKKE poeng?

   Kursbevis fra for eksempel Brann- og redningsskolen (tidligere Norges brannskole) eller tilsvarende opplæringsinstitusjoner

   Sertifikater, som for eksempel dykkersertifikat, førerkort klasse C

   Høyere utdanning

   Alder

   Tilleggspoeng for relevant yrkespraksis gis ikke for den tiden du er i lære/yrkespraksis

  • Hvor gode karakterer må jeg ha for å komme inn

   Ettersom det er et helt nytt studium og vi ikke vet hvor mange som søker, er det vanskelig å si noe om hvor gode karakterer du må ha for å komme inn. Men det lønner seg å ha fagbrev/svennebrev ettersom det gir tilleggspoeng. Les mer om poengberegning her. 

    

  Søknaden

  • Når starter utdanningen

   Første kull i den helt nye fagskoleutdanningen startet i januar 2024. Årets opptak fant sted mellom 1. februar og 1. mars 2024. I dette opptaket tar vi inn inntil 160 studenter. 80 av disse starter opp i august 2024, mens de resterende 80 starter opp i januar 2025.

  • Når er neste søknadsfrist?

   Søknads- og dokumentasjonsfrist for studiestart i august 2024 og januar 2025, var 1. mars 2024. Neste opptak åpner 1. februar 2025. Søknadsfristen er altså den samme, enten du vil starte i august eller januar. Du velger i Samordna opptak hvilket tidspunkt du ønsker å søke på.

  • Når kan jeg søke?

   Du kan søke mellom 1. februar og 1. mars. Vi anbefaler alle å søke så tidlig som mulig.

   Det er viktig å være oppmerksom på at det kan være ventetid på utstedelse av politiattest og helseattester. Det er derfor hensiktsmessig å innhente dette i forkant av februar det året du søker.

  • Hvor søker jeg?

   Søknaden din sendes inn via samordnaopptak.no
   Helseattester og politiattest MÅ sendes inn via Digipost grunnet personsensitiv informasjon. Dersom personsensitive dokumenter sendes inn via Samordna opptak, vil disse ikke kunne legges til grunn i vurderingen. Dokumentasjonen kan ikke ettersendes, men MÅ være sendt inn innen 1. mars.

  • Hvilken dokumentasjon trenger jeg for å søke?

   Vitnemål fra videregående, helseattester som viser at du tilfredsstiller kravene til røyk- og kjemikaliedykking og utrykningskjøring, utvidet politiattest og førerkort klasse B (som du må ha hatt sammenhengene i minst to år når studiet starter)

  • Må jeg ha lappen?

   Du må ha hatt førerkort klasse B sammenhengende i minst to år idet studiet starter. Det er for at du skal kunne få annen kjøretøyopplæring under studiet – førerkort for lastebil og for utrykningskjøretøy. Dersom du har kjørt opp med/til automatgir, vil dette også godkjennes.

  • Jeg skal søke på bakgrunn av realkompetanse – hva trenger jeg å dokumentere da

   Da må du dokumentere alt som du mener er relevant for å vise at din realkompetanse er likeverdig med kompetansen til søkere som får opptak på formelt grunnlag. I tillegg må du, som andre søkere, dokumentere at du har hatt førerkort klasse B ("lappen") sammenhengene i minst to år, helseattest og politiattest.

   Les mer om realkompetanse her.

  • Kan jeg få helseattest/gjennomføre helseundersøkelsen hos fastlegen min?

   Du må legge ved helseattester som viser at du tilfredsstiller kravene til røyk- og kjemikaliedykking og utrykningskjøring. For å få disse helseattestene, må du bestille en time hos en kompetent lege. Denne helseundersøkelsen utføres av flere godkjente bedriftshelsetjenester.

  • Må jeg betale for helseattesten selv?

   Du må betale for dette selv ettersom helsattestene er en del av det grunnlaget du søker opptak på. Du må betale for undersøkelsen uavhengig av om helseattestene viser at du tilfredsstiller kravene eller ikke.

  • Hvordan får jeg politiattest

   Politiattesten skal dokumentere at du har god vandel, gjennom en uttømmende politiattest. Du går inn på politiet.no, trykker deg inn på "politiattest" og logger deg på. Kryss av formålet "Student – Brann- og redningsskolen". Vær oppmerksom på at politiattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder når du sender inn søknaden din på fagskolestudiet.

  • Kan jeg få permisjon fra studiet, for eksempel hvis jeg skal i militæret?

   Dersom du kalles inn til tjeneste i Forsvaret eller i Sivilforsvaret, har du rett til midlertidig avbrudd i studiet dersom det er umulig eller urimelig tyngende å gjennomføre studiet i henhold til opprinnelige planer.

   Dette forutsetter at du har varslet Brann- og redningsskolen innen rimelig tid etter å ha mottatt innkalling til slik tjeneste. Les mer om permisjonsrettigheter og finn søknadsskjema her. 

  • Når får jeg vite om jeg kommer inn?

   Du får svar på søknaden din 25. mai.

  • Når må jeg svare på om jeg vil ha plassen?

   Du må takke ja til studieplassen du får tilbud om innen 1. juni

  Opptakskravene

  • Hvilke opptakskrav gjelder, kort fortalt

   Du må ha bestått et av de studieforberedende utdanningsprogrammene, eller ett/flere av 126 utvalgte fagbrev/svennebrev/yrkeskompetanser. Du må også ha hatt førerkort klasse B (vanlig "lappen" for personbil) sammenhengende i minst to år når studiet starter. Det er nødvendig for at du skal få gjennomført annen kjøretøyopplæring (sertifikat for lastebil og utrykning) i løpet av studiet.

   Du må ha en uttømmende politiattest som dokumenterer god vandel, og helseattester som viser at du tilfredsstiller kravene til utrykningskjøring og røyk- og kjemikaliedykking. Etter at søknaden er behandlet, blir aktuelle kvalifiserte søkere innkalt til tester av styrke, kondisjon, svømming, klaustrofobi og toleranse for høyde (høydeskrekk).

  • Hvilke utdanningsprogram kvalifiserer?

   Opplæring på videregående nivå utgjør kvalifikasjonsgrunnlaget for fagskolestudiet. Høyere utdanning er derfor ikke relevant for om du kvalifiserer til studiet.

   Det som kvalifiserer er: de studieforberedende utdanningsprogrammene, og 126 utvalgte fagbrev/svennebrev/yrkeskompetanser.

   Kandidater som ikke har bestått videregående opplæring, kan søke på bakgrunn av realkompetanse. Les mer om realkompetanse her. 

  • Hvor foregår testene?

   De fysiske testene foregår ved utvalgte brann- og redningsvesen.

   Aktuelle søkere som inviteres til å gjennomføre Brann- og redningsskoletesten, velger sitt foretrukkede sted. 

   Her finner du dato og sted for gjennomføring av testen i 2024.

  • Når gjennomføres de fysiske testene?

   Aktuelle søkere mottar i slutten av mars en e-post med informasjon om påmelding til fysiske tester. Gjennomføring av fysiske tester for opptaket i 2024 blir i perioden 16. april til 2. mai. 

  • Må jeg selv betale for reise og opphold?

   Alle som blir invitert til de fysiske testene må dekke reise og opphold selv.

  • Hvorfor er kravene like for kvinner og menn?

   Det er fordi det stilles like krav til utførelsen av jobben, uavhengig av kjønn.

  • Hvor sterk må man være?

   Du må være godt trent og i god form. Sterk nok, men ikke supermann eller -kvinne. Det er andre egenskaper som er minst like viktige.

  Livet rundt studiene

  • Har skolen egen studentsamskipnad?

   Skolen har inngått avtale med Norges arktiske studentsamskipsnad. Mer informasjon kommer. 

   Les mer om studentsamskipsnaden på dens hjemmeside.

  • Hvor ligger skolen?

   På Fjelldal, i Tjeldsund kommune, mellom Harstad og Narvik. Nærmeste handelssentrum er Evenskjer, 18 minutter med bil.

  • Er det bra studentmiljø?

   Motiverte og faglig sterke lærere, sammen med et kompetent administrativt og teknisk personell, vil gjøre alt de kan for å skape et godt og sosialt læringsmiljø på skolen.

  • Finnes det treningssenter på Fjelldal?

   Kommunen og lokalmiljøet jobber sammen med skolen for å få på plass treningsfasiliteter så fort som mulig.

   Nærmeste treningssenter ligger på Evenskjer, som tar 18 minutter med bil. 

  • Hvordan er fasilitetene rundt skolen?

   Friluftsliv og trening

   Det er fantastisk natur med fjord og fjell i umiddelbar nærhet til skolen. Her fins både gapahuker, turløyper/skiløyper, båthavn, ridebane og fotballbane i nærområdet. Det fins også en ballbinge, et skytterlag og Ramsund idrettslag tilbyr kickboxing. 

   Annet

   Ramsund har en bygdekino. Kinoprogrammet finner du her. 

   Jaha pub og catering ligger rett ved skolen og har åpent tirsdager mellom kl. 21 og 23. Da er det som oftest quiz også. 

  • Hvor skal studentene bo?

   Byggingen av 240 splitter nye studenthybler ved Brann- og redningsskolen har startet. De første 80 skal etter planen stå klare 1. oktober 2024. Studenter som starter i august 2024, vil få tilbud om å bo på Sure Hotel Airport på Evenes. Det vil selvfølgelig også være mulig å leie på det private markedet.

  Økonomi

  • Får man lån og stipend fra Lånekassen?

   Ja, studiet kvalifiserer til lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning

  • Må jeg betale for helseattesten selv?

   Ja, fordi helseattesten er en del av det grunnlaget du søker opptak på. Du må betale for undersøkelsen uavhengig av om helseattesten viser at du tilfredsstiller kravene eller ikke.

  • Hvor mye koster skolen

   Studentene skal ikke betale studiepenger, kun en semesteravgift. Semesteravgiften for 2024 og 2025, er på kroner 850,- per semester. 

   Som student må du også dekke en del utgifter til kost og losji i forbindelse med 110-opplæringen i Stavern og hos praksisbrannvesen, men alle detaljene rundt dette er ikke på plass.

  • Hvem betaler for reise og bosted i praksisperioden?

   Reise og bosted i forbindelse med praksis, dekkes av
   studentene selv.

  • Hva koster det å bo på studenthybel på campus?

   Prisen på studenthybel vil ligge på omtrent 6 000 kr i måneden. 

  Brann- og redningsskoletesten

  • Hvor foregår testene?

   De fysiske testene foregår ved utvalgte brann- og redningsvesen.

   Aktuelle søkere som inviteres til å gjennomføre Brann- og redningsskoletesten, velger sitt foretrukkede sted. 

   Her finner du dato og sted for gjennomføring av testen i 2024.

  • Når gjennomføres de fysiske testene?

   Aktuelle søkere mottar i slutten av mars en e-post med informasjon om påmelding til fysiske tester. Gjennomføring av fysiske tester for opptaket i 2024 blir i perioden 16. april til 2. mai. 

  • Må jeg selv betale for reise og opphold?

   Alle som blir invitert til de fysiske testene må dekke reise og opphold selv.

  • Hvorfor er kravene like for kvinner og menn?

   Det er fordi det stilles like krav til utførelsen av jobben, uavhengig av kjønn.

  • Hvor sterk må man være?

   Du må være godt trent og i god form. Sterk nok, men ikke supermann eller -kvinne. Det er andre egenskaper som er minst like viktige.