Studieplan

Her kan du lese om innholdet i emnene som fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet består av.

Første år

Første semester

Emnekode Navn SP
BRSK1101 Yrkesrollen 5
BRSK1102 Risiko og sårbarhet 5
BRSK1103 Arbeidsverktøy 10
BRSK1104 Operativ beredskap 1 10

 

Andre semester

Emnekode Navn SP
BRSK1205 Forebyggende og konsekvens-
redus
erende arbeid
10
BRSK1206 Operativ beredskap II 12,5
BRSK1207 Nødalarmering 7,5

 

Andre år

Tredje semester

Emnekode Navn SP
BRSK2308 Førerkort klasse C 2,5
BRSK2309 Kompetansebevis for utrykningskjøring (kode160) 2,5
BRSK2310 Praksis i beredskap, forebyggende og nødalarmering 25

 

Fjerde semester

Emnekode Navn SP
BRSK2411 Helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid 10
BRSK2412 Systematisk erfaringslæring 10
BRSK2413 Fordypning 10