Livet på skolen

Om campus

Sammen skal vi bidra til at landets brann- og redningsvesen har mot til å tørre, og kunnskap til å handle, når det virkelig gjelder.

Skolereglement

Vi har noen regler på skolen som er felles for både kursdeltakere og studenter.

Fritidstilbud

Vi ønsker at våre kursdeltakere og studenter skal ha gode aktivitetstilbud utenom undervisning. Her finner du informasjon om hva vi kan tilby og hva som ellers finnes i området

Har du alt som trengs for å kunne søke opptak?