Informasjon om opptakstester til studiet Brann, redning og samfunnssikkerhet

Brann- og redningsskolen har besluttet å invitere inntil 550 kvalifiserte søkere til opptakstester i 2024. Aktuelle kandidater vil motta en e-post med lenke til påmelding i uke 14.

Iht. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet (brann- og redningsskoleforskriften) § 12, har Brann- og redningsskolen besluttet å gi tilbud om opptakstester for inntil 550 kvalifiserte søkere.

Aktuelle søkere vil motta lenke per e-post for påmelding til fysiske tester i uke 14. 

Opplever du problemer med påmelding?

Vi har for tiden noen utfordringer med påmeldingsløsningen for opptakstestene. Dersom du opplever problemer, send en e-post til 

Ved årets opptak vil Brann- og redningsskolen tilby totalt 160 studieplasser. 80 studieplasser med oppstart i august 2024, og 80 studieplasser med oppstart i januar 2025.

Endelig svar på din søknad sendes fra Samordna opptak ca. 25. mai, til din e-postadresse som er registrert i Samordna opptak.

En mann går med en kettlebell i hver hånd med ryggen mot kamera
En av øvelsene i Brann- og redningsskoletesten. Foto: Trøndelag brann- og redningstjeneste