Mange søkere til ny brannutdanning

Tall fra Samordna opptak viser at 646 søkere, derav 106 kvinner, har det nye fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet som førstevalg.

I januar 2024 starter de første studentene på det helt nye fagskolestudiet Brann-, redning og samfunnssikkerhet. Gjennom en toårig praktisk og teoretisk utdanning, blir studentene kvalifisert til å gå rett ut i jobb i et brann- og redningsvesen eller på en 110-sentral.

Brann- og redningsskolen får helt nye og topp moderne undervisningsfasiliteter; øvingsfelt og øvingsobjekter, brannstasjon, undervisningsbygg med videre. Siden skolen er under etablering, blir det 20 studieplasser ved første semester, med oppstart januar 2024. Når skolen kommer i full drift, vil 80 nye studenter starte opp hvert semester.

− Jeg er veldig fornøyd med at så mange har søkt seg til oss og vår helt nye utdanning, sier rektor Karl Erik Arnesen. − Det lover godt for rekrutteringen til dette viktige yrket, som nå endelig har fått sin egen utdanning.

Rektor Karl Erik Arnesen er fornøyd med antall søkere. Foto: Brann- og redningsskolen

Søkerne som oppfyller de formelle kravene, er invitert til fysiske opptakstester. Den såkalte Brann- og redningsskoletesten gjennomføres på utvalgte brannstasjoner i slutten av april og begynnelsen av mai. De 20 søkerne som kommer gjennom nåløyet, får tilbud om studieplass i slutten av mai.

− På Brann- og redningsskolen har vi topp motivert og høyt kvalifisert personell, som vil legge til rette for en spennende og lærerik studiehverdag.  Vi gleder oss alle til å ønske velkommen til historiens første studenter, sier Arnesen. 

Brann- og redningsskolen er en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Det første studentkullet blir uteksaminert i desember 2025.