Mange søkere til ny brannutdanning


Tall fra Samordna opptak viser at 646 søkere, derav 106 kvinner, har det nye fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet som førstevalg.

I januar 2024 starter de første studentene på det helt nye fagskolestudiet Brann-, redning og samfunnssikkerhet. Gjennom en toårig praktisk og teoretisk utdanning, blir studentene kvalifisert til å gå rett ut i jobb i et brann- og redningsvesen eller på en 110-sentral.

Brann- og redningsskolen får helt nye og topp moderne undervisningsfasiliteter; øvingsfelt og øvingsobjekter, brannstasjon, undervisningsbygg med videre. Siden skolen er under etablering, blir det 20 studieplasser ved første semester, med oppstart januar 2024. Når skolen kommer i full drift, vil 80 nye studenter starte opp hvert semester.

− Jeg er veldig fornøyd med at så mange har søkt seg til oss og vår helt nye utdanning, sier rektor Karl Erik Arnesen. − Det lover godt for rekrutteringen til dette viktige yrket, som nå endelig har fått sin egen utdanning.

Søkerne som oppfyller de formelle kravene, er invitert til fysiske opptakstester. Den såkalte Brann- og redningsskoletesten gjennomføres på utvalgte brannstasjoner i slutten av april og begynnelsen av mai. De 20 søkerne som kommer gjennom nåløyet, får tilbud om studieplass i slutten av mai.

− På Brann- og redningsskolen har vi topp motivert og høyt kvalifisert personell, som vil legge til rette for en spennende og lærerik studiehverdag.  Vi gleder oss alle til å ønske velkommen til historiens første studenter, sier Arnesen. 

Brann- og redningsskolen er en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Det første studentkullet blir uteksaminert i desember 2025.