Stor økning i antall søkere til Brann- og redningsskolen

Tall fra Samordna opptak viser at 1 119 har fagskolestudiet ved Brann- og redningsskolen som førstevalg. Det er en økning på over 70 prosent fra i fjor.

 Av 1 119 førstevalgsøkere er 202 kvinner. Også kvinneandelen har økt fra i fjor, fra 16 til 18 prosent.

– Dette er fantastiske nyheter. Fjorårets tall imponerte meg, og at vi i år får en så stor økning er veldig positivt. Det er viktig for beredskapen at så mange unge ønsker å jobbe som brann- og redningspersonell, sier rektor ved Brann- og redningsskolen, Karl Erik Arnesen.

Brann- og redningsskolen er en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Den nye fagskoleutdanningen skal sikre at brann- og redningsetatene har forutsigbar tilgang til kompetent personell. Derfor er jeg stolt og glad for at det er så mange søkere til dette første ordinære opptaket. Det er særlig positivt at både kvinner og menn søker seg til utdanningen, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.

En dresskledd mann og kvinne smiler mot kamera
Rektor Karl Erik Arnesen og direktør Elisabeth Aarsæther. Foto: DSB

Nådd ut til målgruppene

Fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet er en ny praktisk-teoretisk toårig grunnutdanning på heltid. Studenter som uteksamineres er kvalifisert til å jobbe med beredskap, forebyggende brannvern, og som operatør på nødmeldesentral for brann og redning (110-sentral).

Det siste året har skolen jobbet aktivt med å nå ut med informasjon til mulige studenter.

– Vi har blant annet vært til stede på utdanningsmesser over hele landet og kjørt kampanjer i sosiale medier. Jeg tror og håper vi har nådd ut både til dem som lenge har hatt en drøm om å jobbe innen brann og redning, og til dem som kanskje ikke har tenkt at dette kan være et yrke for dem, men som nå har blitt nysgjerrige, forteller rektor.

Andre opptak i skolens historie

Årets opptak er det andre i skolens historie. De første 20 studentene på fagskolestudiet startet opp i januar 2024. I årets opptak tar Brann- og redningsskolen inn 160 studenter. 80 av disse starter i august, mens de resterende 80 har oppstart i januar 2025.

– Vi gleder oss veldig til å ta imot studentene ved Brann- og redningsskolen på Fjelldal i høst. Med splitter nytt undervisningsbygg og øvingsfelt samt dyktige lærere, skal vi gjøre vårt ytterste for å skape et godt studentmiljø og en lærerik studiehverdag for studentene, sier rektor.

En gruppe studenter i røykdykkerutstyr ser mot instruktøren som står med ryggen til kamera
Dagens studenter ved Brann- og redningsskolen. Foto: BRSK