Studentmedvirkning

For å sikre et godt, forsvarlig og trygt læringsmiljø er vi avhengige av at du som student sier fra dersom du opplever avvik eller har forslag til hvordan noe kan gjøres annerledes. 

Ønsker du som er student hos oss å sende inn en klage eller et forbedringsforslag? Følgende tilbakemeldinger kan du innrapportere:

  1. Sviktende studiekvalitet og avvik kan være sviktende kvalitet på utdanningstilbudene, studieplaner, undervisning, oppfølgning, arbeidsoppdrag, praksis, vurderinger, hovedprosjekt, eksamen, læringsmiljø, infrastruktur, studentvelferd, arbeidsprosesser, prosessbeskrivelser, planverk etc. 
  2. Forbedringsforslag kan være at du har en ide til hvordan vi kan forbedre oss
  3. Drift eller renhold dekker avvik på orden, ryddighet, indre miljø, feil eller defekt utstyr, renhold
  4. Noe er alvorlig dekker kritikkverdige forhold på læringsmiljøet som mobbing, mistanke eller tilfelle av trakassering, diskriminering eller andre kritikkverdige forhold som omfattes av fagskoleloven § 15.

Bruk Si ifra-skjemaet til høyre for å sende inn din avviksrapportering/klage. Merk emnefeltet med hvilket av de fire områdene klagen gjelder og send inn til