Undervisning og eksamen

Undervisning

Skolen har femdagersuke, og undervisningen foregår i tidsrommet 0800 – 1600. På noen kurs kan det være aktuelt med kveldsundervisning, dette vises på timeplanen.

Vi benytter læringsplattformene Fronter, NAKOS og Munio til støtte i undervisningen. Du får tilgang til Fronter ca. en måned før kursstart.

Eksamen

På de fleste kurs avholdes skriftlig eksamen i siste kursuke. Eksamensresultatet kan fastsettes ved ett av to vurderingsuttrykk; bokstavkarakter eller bestått/ikke bestått. 

På noen kurs gjennomføres også praktisk eksamen.

Utsatt eksamen og ny eksamen gjennomføres vanligvis med de samme oppgaver og på samme tidspunkt som for et tilsvarende påfølgende kurs hvis dette blir arrangert innen et halvt år. Ellers søkes det om å gjennomføre en ekstraordinær eksamen.

Elever som vil benytte adgangen til ny eksamen må melde dette skriftlig til skolen senest 14 dager etter at orientering om ikke bestått eksamen er mottatt.

I skolens eksamensreglement til høyre, finner du en oversikt over de kursene som har eksamen.

Lese- og skrivevansker

Hvis du har lese- og skrivevansker, ta kontakt med kursleder som kan hjelpe med å tilrettelegge kurset.

Om du har behov for spesiell tilrettelegging av eksamen, må du ta med dokumentasjon. Dokumentasjon kan gi deg f.eks. utvidet eksamenstid eller bruk av PC. 

Din kursleder vil gjøre de nødvendige avtaler med eksamensansvarlig. 

Les mer om tilrettelegging i eksamensreglementet til høyre.