Grunnopplæring i skogbrannslokking

Søk om kursplass:

Nøkkelinformasjon

Pris:
6 300,-
Kursformat:
Fysisk
Arrangør:
Kursene arrangeres regionalt med administrativ tilknytning til Brann- og redningsskolen

Mål og målgruppe

Kurset skal gi deltakerne grunnleggende kompetanse i skogbrannslokking. Etter endt kurs skal de kunne delta i en rolle i skogbranninnsats.

Målgruppen inkluderer alle nivåer i brann- og redningsvesen og Sivilforsvaret, herunder skogbrannreserve/tropper. Kurset er også ment som et tilbud til aktører i skognæringen.

Brann i en skog
Illustrasjonsbilde skogbrann. Foto: Olberg/DSB

Opptakskrav

Det kreves ingen faglig bakgrunn fra brann for opptak til kurset.

 • Skogen og om skogbranner
  • Skognæringen
  • Skogforhold
 • Skogovervåking
  • Metoder for overvåking
  • Skogbrannhelikopter
  • Kart, GPS
 • Skogbrannslokking
  • Skogbrannvernet
  • Involverte parter ved en skogbrann
  • Organisering - ELS - Sektorleder
  • Sektorleders oppgaver
  • HMS ved skogbrannslokking
  • Skogbrannens forløp
  • Slokkemetoder
 • Opplæring og øvelser i egen organisasjon

  Øvelsesplanlegging og gjennomføring

 • Skogbrannberedskap
  • Skogbrukets beredskap
  • Nasjonal - regional - lokal beredskap
  • Kortsiktige og langsiktige tiltak
 • Øvelse
  • Rydding/felling av trær
  • Demonstrasjon praktiske slokkemetoder
  • Praktisk øvelse