Tunnelbrann

Nøkkelinformasjon

Pris:
6 650,-
Kursformat:
Heltid
Varighet:
2 dager
Arrangør:
Brann- og redningsskolen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har sammen med flere brannvesen og Statens vegvesen, utarbeidet et nytt tunnelkurs for brann- og redningstjenesten.

Kurset er på to dager, hvor all aktivitet (utenom de praktiske demonstrasjonene i Runehammartunnelen) foregår på Grand Hotell Bellevue, Åndalsnes.

Bilde av to røykdykkere ved inngangen til en tunnel som brenner
Tunnelbrannøvelse. Foto: DSB

Målgruppe

Utryknings-/innsatsleder og brannkonstabler

 

Faglig innhold

 • Regelverk og veiledninger

 • Kjenn særtrekk i din tunnel

 • Sikkerhetsutrustning

 • Ventilasjon

 • Sikker innsats i tunnel

 • Søk og redning

 • Ledelse

 • Samvirke og kommunikasjon

 

Praktiske øvelser

 • Simulatortrening

 • Casebaserte oppgaver på modellbord

 • Innsats i Runehamar testtunnel

 • Søk og redning i tunnel

 

Det er ikke anledning til å gjennomføre bare deler av kurset.

Brann- og redningskolen har ingen planlagte tunnelkurs i 2024.