Ledelse trinn E

Kurset skal gi operative ledere i brannvesenet økt forståelse og kompetanse ved ledelse av brannvesenet i innsats.

Nøkkelinformasjon

Pris:
6 650,-
Varighet:
40 timer
Arrangør:
Brann- og redningsskolen

Mål og målgruppe

Kurset skal gi operative ledere i brannvesenet økt forståelse og kompetanse ved ledelse av brannvesenet i innsats. Kurset skal også gi innsikt i ELS for personer som skal bidra som lederstøtte.

Målgruppen er personell i vaktordning som Innsatsleder brann, personell i brannvesenet med ledelsesfunksjon eller støttefunksjoner under innsats og personell i Sivilforsvaret med ledelsesfunksjon.

Flere brannkonstabler står i ring
Organisering av ledelse og innsats på et skadested. Foto: Brann- og redningsskolen

Faglig innhold

 • Samvirke og samordning
  • Nasjonal beredskap, organisering og prinsipper
  • Ansvar for håndtering, grensesnitt
 • Organisering og ledelse av innsats: enhetlig ledelsessystem
  • Innføring av enhetlig ledelsessystem 
  • Erfaringer fra håndtering av tidligere hendelser
  • Organisering, oppgaver og arbeidsfordeling
  • Håndtering av hendelser i det daglige og eskalering
  • Etablering, drift og samordning
  • Innsatsforståelse og strategi
  • Enhetlig ledelsessystem i egen organisasjon
  • Beslutningsstøtteverktøy     
 • Funksjonene i enhetlig ledelsessystem
  • Innsatsleder/aksjonsleder
  • Planlegging og miljø
  • Operasjon
  • Logistikk
  • Støttefunksjoner
  • Mediehåndtering
 • Øvelser

  Oppmøtebaserte øvelser i 2 dager

 • Rammer

  Omfanget av kurset er på 40 timer:

  • 22 timer klasseromsundervisning omgjort til digital læring
  • 2 dager oppmøtebasert undervisning
  • 2 timer avsluttende digital test

  Regionale instruktører - Ledelse trinn E

 • Lærebok

  Det er utarbeidet en Lærebok om enhetlig ledelsessystem (ELS) beregnet for redningspersonell i brannvesenet. Læreboken er grunnlaget for det digitale kurset og vil kunnen være nyttig å ha ved siden av seg når du gjennomfører teorien.

  >>Her finner du mer informasjon om læreboken