Grunnopplæring i skogbrannslokking

Kurset skal gi deltakerne grunnleggende kompetanse i skogbrannslokking.

Foto: DSB/Stian Olberg

Mål

Kurset skal gi deltakerne grunnleggende kompetanse i skogbrannslokking. Etter endt kurs skal de kunne delta i en rolle i skogbranninnsats.

Målgruppe

Målgruppen inkluderer alle nivåer i brann- og redningsvesen og Sivilforsvaret, herunder skogbrannreserve/tropper. Kurset er også ment som et tilbud til aktører i skognæringen.

Opptakskrav

Det kreves ingen faglig bakgrunn fra brann for opptak til kurset.

Faglig innhold

Skogen og om skogbranner

 • Skognæringen
 • Skogforhold

Skogovervåking

 • Metoder for overvåking
 • Skogbrannhelikopter
 • Kart, GPS

Skogbrannslokking 

 • Skogbrannvernet
 • Involverte parter ved en skogbrann
 • Organisering - ELS - Sektorleder
 • Sektorleders oppgaver
 • HMS ved skogbrannslokking
 • Skogbrannens forløp
 • Slokkemetoder

Opplæring og øvelser i egen organisasjon

 • Øvelsesplanlegging og gjennomføring

Skogbrannberedskap

 • Skogbrukets beredskap
 • Nasjonal - regional - lokal beredskap
 • Kortsiktige og langsiktige tiltak

Øvelse

 • Rydding/felling av trær
 • Demonstrasjon praktiske slokkemetoder
 • Praktisk øvelse

Kursavgift

Kursene arrangeres regionalt med administrativ tilknytning til Brann- og redningsskolen.