Tunnelkurs

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har sammen med flere brannvesen og Statens vegvesen, utarbeidet et nytt tunnelkurs for brann- og redningstjenesten.

Kurset er på to dager, hvor all aktivitet (utenom de praktiske demonstrasjonene i Runehammartunnelen) foregår på Grand Hotell Bellevue, Åndalsnes.

Målgruppe:

 • Utryknings-/innsatsleder
 • Brannkonstabel 

Faglig innhold:

 • Regelverk og veiledninger
 • Kjenn særtrekk i din tunnel
 • Sikkerhetsutrustning
 • Ventilasjon
 • Sikker innsats i tunnel
 • Søk og redning
 • Ledelse
 • Samvirke og kommunikasjon

Praktiske øvelser:

 • Simulatortrening
 • Casebaserte oppgaver på modellbord
 • Innsats i Runehamar testtunnel
 • Søk og redning i tunnel

Det blir ikke anledning til å gjennomføre deler av kurset.

Brann- og redningskolen har ingen planlagte tunnelkurs i 2024.

Avmeldingsgebyr

Brann- og redningsskolen praktiserer avmeldingsgebyr etter følgende ordning:

Avmelding mellom 2 og 1 måned før kursstart: kr 2500,-
Avmelding mellom 1 måned og 14 dager før kursstart: kr 5000,-
Avmelding 13 dager før kursstart eller senere: kr 7500,-