Vil du bli med på laget?

Vi skal lære opp personell til landets brann- og redningsvesen og nødmeldesentraler. Nå er vi på jakt etter deg som vil bidra til at dagens og morgendagens brannpersonell får utdanningen som skal til!

Vi er stadig i prosess med ansettelser. Utlysninger legges ut her. Vi har også tidvis bruk for å ansette midlertidig i stillinger. Ta kontakt med vår HR-avdeling dersom du er interessert i å jobbe ved Brann- og redningsskolen!

Kontaktperson

Kari L. Bjørnsvik
Seniorrådgiver HR
E-post: Kari.bjornsvik@dsb.no
Telefon: +47 48 13 05 37