Infomateriell til messer

Skal ditt brann- og redningsvesen delta på en yrkesorienteringsmesse? Her finner du informasjonsmateriell om det nye fagskolestudiet som kan distribueres på standen.

Studentkampanjefilm

Denne filmen gir et fint innblikk i hva det innebærer å jobbe i beredskap, i forebyggende avdeling og på en nødmeldesentral. Potensielle kandidater får et bilde av hvilke egenskaper som må til for å mestre jobben.

I tillegg til en studentkampanjefilm, har vi laget filmer av alle øvelsene i Brann- og redningsskoletesten.

Her kan du se filmer av øvelsene i Brann- og redningsskoletesten

Ofte stilte spørsmål om fagskolestudiet

 • Hva er en fagskole(utdanning)

  Høyere yrkesrettet utdanning, som bygger på yrkesfaglige utdanningsprogram med fag- eller svennebrev, eller studieforberedende utdanningsprogram.

 • Hvor lang er utdanningen

  Fagskolestudiet brann, redning og samfunnssikkerhet går over to år på heltid. Da får du 120 studiepoeng og en høyere fagskolegrad

 • Får jeg jobb etterpå?

  Fagskoleutdanninger skal gi studentene den kompetansen de trenger for å kunne fungere i et yrke fra første arbeidsdag.

  Antallet studieplasser (160 i året) er beregnet ut fra det behovet brann- og redningsvesenet har for ny arbeidskraft i årene fremover.

  Etter endt utdanning kan man søke på ledige stillinger i brann- og redningsvesen.

 • Hva blir jeg?

  Du blir kvalifisert til å jobbe med beredskap, forebyggende brannvern, og som operatør på 110-sentral.

  Utdanningen kan kvalifisere til andre stillinger innen industrivern, helse/miljø/sikkerhet, risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskap mv.

 • Trenger jeg denne utdanningen hvis jeg skal ha deltidsjobb som brannkonstabel?

  Fagskoleutdanningen gjør deg også kvalifisert til jobb i deltidsbrannvesen, men det er ikke et krav.
  Det vil fortsatt være slik i fremtiden at du kan få deg jobb som brannkonstabel i et deltidsbrannvesen, og deretter ta grunnkurs deltid i regi av Brann- og redningsskolen.

 • Er det mye teori?

  Det er en praktisk-teoretisk utdanning, med om lag 50/50-fordeling mellom praktisk og teoretisk undervisning.

  Den praktiske undervisningen skal gjenspeile teorien, og deler av undervisningen vil foregå på brannstasjonen og øvingsfeltet.

 • Må jeg ordne praksisplass selv eller kan jeg selv bestemme hvor jeg vil i praksis?

  I løpet av første studieår vil praksisplassene bli fordelt blant studentene. Du vil kunne søke på et ønsket praksisbrannvesen, men det er ikke garantert at du kommer dit. Det er begrenset antall praksisplasser per
  praksisbrannvesen.

  Hvilke brann- og redningsvesen som
  skal ha studenter i praksis, er ikke bestemt ennå.

 • Må jeg selv finne sted å bo i praksisperioden?

  Ja, du må selv ordne det praktiske med å skaffe bosted der
  hvor du skal ha din praksisperiode.

 • Hvem betaler for reise og bosted i praksisperioden?

  Reise og bosted i forbindelse med praksis, dekkes av
  studentene selv.

 • Slipper jeg noen fag hvis jeg har det fra før – for eksempel lastebillappen, eller vært brannvernsoldat?

  Har du førerkort klasse C (stor lastebil) eller kode 160
  (utrykningskjøring) fra før, vil du få fritak fra dette i
  praksisperioden.


  Studentene gis ikke fritak fra andre emner.

 • Blir noen av fagene fra BRSK godskrevet hvis jeg skal ta høyere utdanning etterpå, for eksempel branningeniør?

  Det er et spørsmål som må rettes til det aktuelle
  studiestedet.

 • Er noe av undervisningen digital, eller er det fysisk oppmøte på alt?

  Nei, det er oppmøte på all undervisning.