Infomateriell til messer

Skal ditt brann- og redningsvesen delta på en yrkesorienteringsmesse? Her finner du informasjonsmateriell om det nye fagskolestudiet som kan distribueres på standen.

Studentkampanjefilm

Denne filmen gir et fint innblikk i hva det innebærer å jobbe i beredskap, i forebyggende avdeling og på en nødmeldesentral. Potensielle kandidater får et bilde av hvilke egenskaper som må til for å mestre jobben.

I tillegg til en studentkampanjefilm, har vi laget filmer av alle øvelsene i Brann- og redningsskoletesten.

Her kan du se filmer av øvelsene i Brann- og redningsskoletesten

Ofte stilte spørsmål om fagskolestudiet

 • Hva er en fagskoleutdanning?

  Høyere yrkesrettet utdanning, som bygger på yrkesfaglige utdanningsprogram med fag- eller svennebrev, eller studieforberedende utdanningsprogram. 

 • Hvor lang er utdanningen?

  Fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet går over to år på heltid. Da får du 120 studiepoeng og en høyere fagskolegrad.

 • Får jeg jobb etterpå?

  Fagskoleutdanninger skal gi studentene den kompetansen de trenger for å kunne fungere i et yrke fra første arbeidsdag.

  Antallet studieplasser (160 i året) er beregnet ut fra det behovet brann- og redningsvesenet har for ny arbeidskraft i årene fremover.

  Etter endt utdanning kan man søke på ledige stillinger i brann- og redningsvesen og 110-sentraler.

 • Hva blir jeg?

  Du blir kvalifisert til å jobbe med beredskap, forebyggende brannvern og som operatør på 110-sentral.

  Utdanningen kan kvalifisere til andre stillinger innen industrivern, helse/miljø/sikkerhet, risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskap mv.

 • Trenger jeg denne utdanningen hvis jeg skal ha deltidsjobb som brannkonstabel?

  Fagskoleutdanningen gjør deg også kvalifisert til jobb i deltidsbrannvesen, men det er ikke et krav.

  Det vil fortsatt være slik i fremtiden at du kan få deg jobb som brannkonstabel i et deltidsbrannvesen, og deretter ta grunnkurs deltid i regi av Brann- og redningsskolen.

 • Er det mye teori?

  Det er en praktisk-teoretisk utdanning, med om lag 50/50-fordeling mellom praktisk og teoretisk undervisning.

  Den praktiske undervisningen skal gjenspeile teorien, og deler av undervisningen vil foregå på brannstasjonen og øvingsfeltet.

 • Må jeg ordne praksisplass selv eller kan jeg selv bestemme hvor jeg vil i praksis?

  Brann- og redningsskolen har inngått praksisavtale med flere brann- og redningsvesen og 110-sentraler. I løpet av første studieår vil disse praksisplassene bli fordelt blant studentene. Det er et begrenset antall praksisplasser per praksisbrannvesen.

  Nøyaktig hvordan praksisplassene fordeles, er ikke bestemt enda. 

 • Må jeg selv finne sted å bo i praksisperioden?

  Ja, du må selv ordne det praktiske med å skaffe bosted der
  hvor du skal ha din praksisperiode.

 • Hvem betaler for reise og bosted i praksisperioden?

  Dette er ikke avklart enda. Informasjon om dette vil publiseres på hjemmesiden når det er klart. 

 • Slipper jeg noen fag hvis jeg har det fra før – for eksempel lastebillappen, eller vært brannvernsoldat?

  Har du førerkort klasse C (stor lastebil) eller kode 160
  (utrykningskjøring) fra før, vil du få fritak fra dette i
  praksisperioden. Du vil da få lagt opp alternativ undervisning. 


  Studentene gis ikke fritak fra andre emner.

 • Blir noen av fagene fra BRSK godskrevet hvis jeg skal ta høyere utdanning etterpå, for eksempel branningeniør?

  Det er et spørsmål som må rettes til det aktuelle
  studiestedet.

 • Er noe av undervisningen digital, eller er det fysisk oppmøte på alt?

  Nei, det er oppmøte på all undervisning.