Opptaket til Brann- og redningsskolen er klart

De fleste som fikk tilbud om studieplass ved Brann- og redningsskolen, har takket ja. Seks av disse er kvinner. 80 studenter starter utdanningen på Fjelldal i august, og nye 80 studenter kommer i januar 2025.

– Vi er veldig fornøyde med at det er god bredde i utdanningsbakgrunn, geografisk lokasjon og alder blant studentene. Det vil gi et spennende miljø – både faglig og sosialt, forteller rektor ved Brann- og redningsskolen, Karl Erik Arnesen.

Studieplassene som ikke er tildelt, vil bli tilbudt søkere på venteliste i løpet av denne uka.

Antall førstevalgsøkere til Brann- og redningsskolen økte med over 70 prosent i årets opptak. Omtrent en tredjedel av søkerne til studiet var kvalifiserte. Årsaken til at noen ikke kvalifiserer, kan for eksempel være at de søker med et ikke-kvalifiserende vitnemål eller at søknaden mangler dokumentasjon.

Brannkonstabelstudenter kledd i trafikkdresser smiler mot kamera
Dagens studenter ved Brann- og redningsskolen. Foto: BRSK

Kvinner i neste kull

Av 1 119 førstevalgsøkere var 202 kvinner.  

– 38 kvinner var blant årets kvalifiserte søkere. Jeg gleder meg over å kunne si at seks av syv kvinner som fikk tilbud om studieplass i årets opptak, har takket ja. Dette tilsvarer kvinneandelen i beredskapen i dagens brann- og redningsvesen. I fremtiden ønsker vi selvsagt høyere kvinneandel, og det vil vi fortsette å jobbe for, men denne endringen er ikke gjort over natten, sier rektor.

De resterende kvinnene har takket ja til ventelisteplass.48 kvinner ble invitert til fysisk test, 12 av disse strøk. Av de 395 mennene som ble invitert til fysisk test, var det 72 som strøk. 

– Dette viser at de fysiske testene ikke er et hinder for kvinnene i opptaket, sier rektor.

Bredde i utdanningsbakgrunn

Over en fjerdedel av de som har kommet inn har studiespesialiserende bakgrunn. Noen få har realkompetanse, og resten har yrkesfaglig bakgrunn med fagbrev/svennebrev.

– Søkere med fagbrev får tilleggspoeng ettersom vi er en fagskole og følger fagskolelovverket. I år er det også mange som har bakgrunn fra studiespesialiserende. Det er viktig for mangfold, forteller Arnesen.

Søkere som har takket ja til studieplass, vil motta mer informasjon fra Brann- og redningsskolen innen utgangen av uke 25.