Grunnkurs for deltidspersonell

Brannkonstabler i brann- og redningsvesen med deltidsorganisering skal få en grunnkursopplæring med hovedtyngde på generell grunnkompetanse som er nødvendig som deltidskonstabel. I tillegg skal de få muligheten til å øke kunnskap der den lokale risikoen tilsier at det trengs mer kompetanse.

Nøkkelinformasjon

Varighet:
191 timer
Arrangør:
Brann- og redningsskolen

Grunnkurs brannkonstabel deltid er derfor en modulbasert opplæringsmodell. Dette betyr at det finnes en obligatorisk "kurspakke" som etter endt og bestått kurs innebærer tilstrekkelig grunnkompetanse som brannkonstabel deltid (fullført og bestått grunnkurs brannkonstabel deltid).

Mål og målgruppe

Kurset skal gi brannkonstabelen i brann- og redningsvesen med deltidsorganisering opplæring i henhold til målene i kursplan. Etter endt kurs skal eleven inneha grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper og ferdigheter innen fagområdene mellommenneskelige forhold, brann- og redningsfaglige emner, røykvern og CBRNE.

Grunnkurs deltid er en del av opplæringen for personell som jobber i brann- og redningsvesen med deltidsorganisering.

To brannkonstabler kler på seg røykdykkerdrakt i garderoben
Brannkonstabler i tjeneste. Foto: Brann- og redningsskolen
 • Opptakskrav
 • Faglig innhold
  • Mellommenneskelige forhold
  • Brannfaglige emner
  • Redningsfaglige emner
  • Røykvern
  • CBRNE – farlige stoffer
  • Praktiske øvelser

   

  Teoridelen i kurskonseptet tilbys som nettbasert undervisning gjennom NAKOS portalen. Kurset vil kun foregå etter denne modellen.

  • For hvert emne gjennomføres nettbaserte kontrollspørsmål med f.eks. et eller flere riktige svar. Det er krav om 80 prosent riktig for å få bestått
  • Aktiviteten hvordan forstå kursplanen, og hvordan navigere i kurset må være markert som gjennomført før deltaker kan gå videre
  • Etter at hver del er gjennomført og bestått, skal dette følges opp med oppmøtebaserte samlinger som skal bestå av praktisk undervisning og øvelser, etter følgende fordeling:
  • Etter del 1 – 17 timer
  • Etter del 2 – 6 timer
  • Etter del 3 – 12 timer
  • Kurset avsluttes med en praksisuke – totalt 40 timer, denne kan avholdes lokalt hvis forholdene ligger til rette for det.
  • Vurderingsform: Bestått/ikke bestått

   

  Kursets varighet er på 191 timer:

  • 4 timer til kursåpning og praktisk info
  • 112 timer er selvstudium og nettbaserte oppgaver gjennom NAKOS-portalen
  • 35 timer til oppmøtebaserte samlinger
  • 40 timer til avsluttende praksisuke
 • Tilleggsmoduler

  I tillegg finnes en rekke tilleggsmoduler som hver kommune og brannsjef må vurdere hvorvidt brannkonstablene på deltid må ha eller ikke. Denne vurderingen bør gjøres på bakgrunn av kommunen og brann- og redningsvesenets ROS-analyser. Én av disse modulene er "Røykdykkermodul deltid" hvor både røykdykking nivå 1 og sikring av røykdykker (røykdykkerledelse) inngår.

  Disse kursene er dokumentert opplæring iht. Internkontrollforskriften.

  • A Røykdykkermodul deltid (40 timer)
  • B Tunnel (15 timer)
  • C Tauredning (14 timer)
  • D Søk og redning (14 timer)
  • E Dyreredning (10 timer)

   

  Tilleggsmodulene administreres av det enkelte brannvesen.

 • Kostnader

  NAKOS-portalen er kostnadsfri for brukerne. Kostnader i forbindelse med praktiske øvelser og praksisuke dekkes av hvert enkelt brann- og redningsvesen.  

 • Påmelding

  Brann- og redningsskolen administrerer hovedkurset, men ikke tilleggsmodulene.

  Kommune/region som ønsker å være kursarrangør søker om oppstart av grunnkurs deltid til: . Vi oppfordrer til å melde på minimum 5–10 deltakere. Det må påregnes en administrasjonstid på inntil 6 uker etter mottatt søknad.