Avmeldingsgebyr

Brann- og redningsskolen praktiserer avmeldingsgebyr etter følgende ordning:

Avmelding mellom 2 og 1 måned før kursstart: kr 2 500,-
Avmelding mellom 1 måned og 14 dager før kursstart: kr 5 000,-
Avmelding 13 dager før kursstart eller senere: kr 7 500,-

Avmelding må sendes til 

Dersom det fremlegges sykemelding bortfaller ordningen.