Hvordan søke kurs

Her finner du det du trenger å vite om å søke plass på kurs for ansatte i brann- og redningsvesenet.

For å søke kursplass på Brann- og redningsskolen, må du være ansatt i et brann- og redningsvesen.

Det er kun Nettbasert kurs i brannvern som er åpent for alle. Dette kurset er et obligatorisk opptakskrav til grunnkurs for brannkonstabler og til forebyggendekurs.

Her kan du melde deg på Nettbasert kurs i brannvern.

Dette trenger du å vite om å søke kurs hos oss

 • Søke om kursplass

  Det er nærmeste leder/brannsjef som søker om kursplass for sine ansatte.

  Det er kun overordnet/leder som skal søke om kursplass for seg selv eller sine ansatte.

  Dersom din leder har bedt deg om å søke selv, MÅ du sette inn din leders kontaktinformasjon når du registrerer organisasjonsinformasjonen, slik at leder mottar kvittering for søknaden din.

  Velg ønsket kurs i kurstilbudet. 

  • Velg type kurs - selv om du søker på en bestemt kursdato er det søker selv som velger dato - idet søknaden fullføres
  • Registrer fakturainformasjon
  • Legg til deltaker - følgende må registreres:
   • Fødselsnr.
   • Navn
   • E-post
   • Mobilnr.
  • Velg ønsket internat (vi kan ikke garantere at ønsket blir oppfylt)
  • Send søknad

  Søker (brannsjef/leder) mottar bekreftelse (e-post) når Brann- og redningsskolen har mottatt søknaden.

 • Husk å fullføre søknaden

  Den ansatte mottar en bekreftelse på e-post om at hen er registrert som søker på kurset. E-posten inneholder en lenke, og via denne lenken må den ansatte registrere sine personalia, velge tidspunkt for gjennomføring av kurset dersom vi tilbyr flere kursdatoer, og fullføre søknaden.

  Vi presiserer at søknaden ikke er fullført før alt er besvart, og nødvendig dokumentasjon er lastet opp.

  Det er ikke nødvendig å søke på flere kurs av samme type. Dersom søker ikke får plass på ønsket kursdato, kan søker likevel få tilbud om kursplass på en annen dato dersom vi tilbyr flere kursdatoer.

  Informasjon om kursplass, reserveplass og avslag sendes deltaker med kopi til påmelder innen utgangen av november måned hvert år.

 • Prioriteringsliste

  Dersom det er flere søkere fra ditt brannvesen til samme type kurs, ber vi om at dere sender en prioriteringsliste til: innen søknadsfristen. 

 • Avmelding av kursplass

  Ved avmelding av kursdeltaker, disponeres kursplassen av Brann- og redningsskolen i henhold til prioritert reserveliste. Internt bytte er ingen selvfølge, da kursplassen ikke tilhører brannvesenet.

 • Dispensasjon fra opptakskrav

  Dersom søker ikke tilfredsstiller gjeldende opptakskrav, sendes dispensasjonssøknad inkludert dokumentasjon til:  i god tid før søknadsfristens utløp.

 • Søknader deltidsopplæring

  Kommune/region som ønsker å være kursarrangør, søker fortløpende om oppstart av Grunnkurs og Utrykningslederkurs til: . Vi oppfordrer til å melde på minimum 5–10 deltakere. Det må påregnes en administrasjonstid på inntil 6 uker etter mottatt søknad.

 • Opptak

  Melding om tildelt kursplass, reserveplass og avslag, sendes kursdeltaker pr. e-post med kopi til påmelder, innen utgangen av november måned hvert år.  

 • Innkalling

  Fagstoff og informasjon gjøres tilgjengelig via digital læringsplattform. Innkalling, inkludert brukernavn og passord, blir sendt kursdeltaker per e-post ca. 1 måned før kursstart.

 • Avmeldingsgebyr

  Brann- og redningsskolen praktiserer avmeldingsgebyr etter følgende ordning:

  Avmelding mellom 2 og 1 måned før kursstart: kr 2 500,-
  Avmelding mellom 1 måned og 14 dager før kursstart: kr 5 000,-
  Avmelding 13 dager før kursstart eller senere: kr 7 500,-

  Avmelding må sendes til 

  Dersom det fremlegges sykemelding bortfaller ordningen. 

 • Søknadsfrist

  Hver høst publiserer vi kurstilbudet vårt for påfølgende år. Søknadsfristen er som regel medio/slutten av oktober. Søknadsfristen for kursene i 2024 er passert.