Avmelding av kursplass

Ved avmelding av kursdeltaker, disponeres kursplassen av Brann- og redningsskolen i henhold til prioritert reserveliste. Internt bytte er ingen selvfølge, da kursplassen ikke tilhører brannvesenet.