Dispensasjon fra opptakskrav

Dersom søker ikke tilfredsstiller gjeldende opptakskrav, sendes dispensasjonssøknad inkludert dokumentasjon til:  i god tid før søknadsfristens utløp.